Avl

100-tonner i Os i Østerdalen

Per Gillund,

Fagsjef i Geno,

per.gillund@geno.no

100-tonnnerskua Martine fra Mette og Per Inge Nyvoll fra Os i Østerdalen.

Foto: Anne I. Horten

Mette og Per Inge Nyvoll fra Os i Østerdalen ble tildelt diplom og fem gratis NRF-doser fra Geno for 100-tonneren Martine på et produsentlagsmøte i november 2015. Martine ble født i Tufsingdalen i Os den 2. april 2002. Kua kom tidlig i produksjon og fikk sin første kalv da hun var 22,6 måneder gammel. Martine hadde i alt 12 kalvinger før hun ble slaktet i oktober 2015, like før eierene ble hedret for kuas innsats.

Far til Martine var 4964 Aaser. Denne oksen er far til mange gamle kyr og ser ut til å avle holdbare døtre. Morfar var 5190 Nøttestad.

Martine hadde god fruktbarhet og helse. Til tross for sin høye ytelse hadde hun gjennomsnittlig kalvingsintervall på 12,7 måneder. Antall inseminasjoner per drektighet var 1,6. Kua hadde kun fem veterinærbehandlinger i løpet av sitt lange og produktive liv.