Reportasje

Mjølkeproduksjon på flåte i Nederland

En flytende gård med mjølkeproduksjon åpner i desember på havna i storbyen Rotterdam. Gården skal produsere yoghurt samt hagegjødsel til byens innbyggere. 80 prosent av fôret er avfall fra byen.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Tekst og foto

er-mys@online.no

Floating Farm slik den vil se ut. Et glasshus med solfilm og gangvei rundt. Gården skal etter planes åpnes i desember.

Vi er i Rotterdam, trolig Europas mest travle havneby. Her reiser et underlig bygg seg på sjøen utenfor havna. I desember åpner en flytende gård med 40 kyr på en 900 kvadratmeter stor plattform. Når vi besøkte stedet ble vinterfôret sikret gjennom slått av gras fra fotballbaner. Rundballer ble lagt på havna. Sammen med avfall fra bryggerier, møller, og butikker i byen skal det utgjøre 80 prosent av fôret til kyrne. Gården vil få et minimeieri som skal produsere en spesiell type yoghurt (med grønnsaker). Gjødsla blir direktekompostert og er planlagt solgt som gjødsel for byens hageeiere. Og regnvann fra flåten skal oppgraderes til drikkevann.

Vise hele kretsløpet

Gården vil være åpen for skoleklasser/grupper og også vanlig publikum. Kyrne skal i perioder kunne beite på et 2,5 dekar stort areal på land.

– Vi skal vise hele kretsløpet fra en gård, og alt skal være kortreist, for­klarer initiativtaker og prosjektleder Peter van Wingerdan.

Å produsere mat midt i byen vil gjøre den stadig økte avstanden mellom bonde og byen kortere. I dag er det en voldsom logistikk som skal til for å fylle opp en storbys butikkhyller med mat. Denne logistikken er veldig sårbar. Dessuten, byer kan ikke lenger vokse innover i landet. Byer kan ikke spise mer verdifull matjord. Eneste mulighet er å vokse i høyden eller utover sjøen. Ideen til prosjektet startet i 2012 da en orkan traff New York. All matforsyning til byen stoppet opp og butikker ble ranet. – Orkanen viste hvor sårbar en storby er. Noen mener vi burde bygd en flytende grønnsakgård og ikke en kufarm. En grønnsakgård, og kanskje også hønsegård, skal vi trolig også bygge på flåter ved siden av. Men vi starter med kyr fordi det gir mer oppmerksomhet. Kua er kanskje den mest moderne biomassemaskin som finnes, og den kan åpne folks øyne, mener Wingerdan.

Selve flåten bygges i betong men flyter. Den takler både jordskjelv, storm og høyvann.

25 millioner - budsjettet i pluss

Peter van Wingerdan i firma Beladon, som prosjekterer flytende bygg, er prosjektleder og en av iniativtagerne bak Floating Farm.

Hele prosjektet koster 25 millioner NOK og er finansiert av ulike private aktører. Lely er med og sponser en melkerobot samt gjødselrobot på flåten. Det skal være små trær inne i fjøset og et mest mulig naturlig miljø. Og i kjelleretasjen skal det være minimeieri, gårdbutikk, undervisningsrom og gjødselsepareringsfabrikk. Prosjektet har ansatt den unge bonden Albert Boersen for å drifte gården. – Driftsbudsjettet vi har satt opp går litt i pluss, opplyser Windgerdan. Da er lagt inn produksjon av 320 000 liter yoghurt til 10-15 prosent ­høyere pris enn i butikk, og gården får avfallsfôr gratis tilkjørt. Trolig blir det en liten avgift for publikum som vil besøke gården. – Vi tror mange vil komme for å se, Vi får nye henvendelser om prosjektet hver dag, opplyser Wingerdan. Allerede har de fått forespørsler fra et 20-talls byer i USA, Kina, Japan, Singa­pore og Europa om prosjektet. – Alt vi gjør skal vi dele åpent med andre, her er ingen patenter. Det vil være fantastisk hvis dette ble kopiert i andre byer og verdensdeler, synes Wingerdan.

For mer info se: https://floatingfarm.nl/?lang=en.