Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til buskap@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Trillingkalver på Leka

Trillingene.

Foto: Jacob Sandvik

Hei! Jeg har en liten gladsak på vegne av NRF og Geno. Hadde ei ku med nr. 1120 som kalvet med trillinger trillinger siste mandagen i januar. Hun fikk tre kollete kukalver og alt foregikk uten problemer hverken for kalver eller kua! Vi har hatt ca. 1500 kalvinger her på gården siden 1976 og dette er første gangen med trillinger. At det var tre kollete kukalver som attpåtil alt står bra til med er da smått utrolig. Far til kalvene er 11871 Enetove, far til ku er 10876 Økland og videre på morsiden har den oksene 28007 R. Fastrup og 5694 Brenden.

Den sistnevnte har vi utrolig mange fine etterkommere etter!

Det ble ganske utfordrende å holde kalvene samlet og få til et klart bilde der alle hoder var tilstede, men vi gjorde nå et forsøk. Den som holder tauet på bildet er Hans Jacob Sandvik som er 5 år.

Hilsen

Jacob Sandvik, Leka