Helse

Statusrapport fra ­Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV

Resultatene viser at andelen grønne besetninger etter blodprøve fortsetter å stige. Det vi si at smittespredningen fortsatt går ned. I november og desember 2018 var antallet innmeldte sykdomstilfelle til Tines Beredskapstelefon mer enn halvert i forhold til året før.

Harald Holm

Prosjektleder for Kontrollprogrammet for BRSV/BCoV

harald.holm@animalia.no

I I 2018 kom det inn i overkant av 7 000 prøver mot 3 700 prøver året før. Det er en kraftig økning, og selv om vi hadde ventet enda bedre prøveinngang gir det allikevel næringa langt bedre muligheter til å forebygge smittespredning.

Figur 1. Andel grønne besetninger for BRSV/BCoV etter blodprøve av kalv. Figuren viser andel grønne besetninger etter blodprøver av kalv over seks måneder. Det forteller at det er mindre spredning av smitte fra besetning til besetning. Bevisstheten rundt smittevern har økt og mange har gjort en innsats i egne virksomhet. Hvis denne tabellen «snus på hodet», det vil si at vi ser på andel røde prøver, har andelen sunket fra 41,5 prosent til 17 prosent.

Utslag for BCoV på samlemelkprøve

Samlemelkprøvene som har kommet inn viser at mange er røde for BCoV. For den enkelte besetning er det anbefalt å ta ut blodprøve av kalv over seks måneder etter ei rød samlemelkprøve. De fleste vil da dokumentere at de er grønne! Kontrollprogrammet har også et arbeid i gang for å finne svar på hvorfor vi har flere røde prøvesvar for BCoV enn forventa.

Kontrollprogrammet har nå vedtatt at alle prøveanalyser blir gratis i hele 2019.

Figur 2.Storfehold som har tatt prøve siste 12 måneder pr. 31. desember. Figuren viser andelen som har tatt prøver, fordelingen av grønne og røde for BRSV/BCoV og andelen som ikke har tatt prøver. Resultatene i figur 2 viser at Sogn og Fjordane, Finnmark, Troms og Trøndelag er de fylkene som har over 60 prosent oppslutning. Det vil si at det er mange fylker som kan bli mye bedre.

Figur 3. Antall grønne og rød besetninger for BRSV/BCoV pr. 31/12-2018. Denne figuren viser totalt antall grønne besetninger i Norge siste 12 måneder basert på innsendte prøver. Hele kaka utgjør alle storfe­besetningene i Norge. Det er altså veldig mange som har rød status fordi de ikke har tatt ut prøve!