Økonomi

Små flekker – store verdier

Norske storfehuder er kjent for høy kvalitet. I det siste har likevel kjøpere av norske storfehuder klaget over fallende kvalitet og mer skader på norske huder.

Ola Nafstad

Fagdirektør husdyr i Animalia

ola.nafstad@animalia.no

Hvis ikke utviklingen med fallende kvalitet og mer skader på norske huder snus vil det gå utover interessen for norske huder markedet og ­viljen til å betale merpris for dem. Det betyr i neste omgang et ­mindre bidrag fra hud til utbetalingspris til produsent.

Det er særlig flekker og prikker på grunn av lus og andre utvortes parasitter som flått og stikkfluer garveriene er opptatt av at det har blitt mer av. Lus er den viktigste enkeltårsaken. Det illustreres ikke minst av at det er huder fra ung okse som får mer skader. De har neppe vært utsatt for flått.

Skadene slik de framstår på bild­ene kan virke små, men de er helt avgjørende for hva læret kan ­brukes til og dermed hvilken pris garveriene oppnår i neste omgang. Du finner ingen Gucci-, Hermes- eller Louis Vuitton-­produkter med slike flekker og prikker, og det er den statusen lær fra norske skinn har hos slike ­kjøpere som sikrer merprisen.

Oppfordringen blir derfor mer leting etter lus - og effektiv bekjempelse hvis den finnes i besetningen.