Fruktbarhet

Sikker drektighetskontroll på 32 dager

Veterinæren Tjerand Lunde har brukt ultralyd i storfepraksis siden 1998 og underviser nå på Genos ultralydkurs for veterinærer.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Buskap treffer Tjerand Lunde før det andre ultralydkurset som Geno arrangerer for veterinærer. Han ­jobbet selv i Geno for noen år siden, men driver nå som privatpraktiserende veterinær på Hauga­landet i Rogaland. Han har i tillegg til stordyrpraksis med mye hest drevet med embryoskylling og embryoinnlegg på storfe og har stor erfaring med bruk av ultralyd både på ku og hest. Han er også importør av ultra­lydutstyr som ­selges til veterinærene.

Enkelt å lære

Med plastovertrekk slik som her er risikoen for smittespredning i forbindelse med bruken av ultralydutstyr minimalisert.

Foto: Dag Støle

— Den største fordelen med ultralyd er at de nye veterinærene lærer dette mye lettere enn tradisjonell drektighetsundersøkelse, sier Tjerand. — Etter et kurs en formiddag lærer de å stille sikker drektighetsdiagnose fra 32 dager etter inseminasjon. Interesserte veterinerer som har et forhold til ­ultralyd og er vant med teknisk utstyr tar metoden lett.

Med den tradisjonelle metoden skal det ganske mye trening til for å stille sikker drektighetsdiagnose fem uker ut i drektigheten, og for bonden er jo poenget å få fanget opp tomme dyr tidlig nok til at de kan insemineres igjen på brunsten seks uker etter første forsøk. ­Glipper dette betyr det 21 dager lengre tomperiode. Ved bruk av ultralyd vil en også konstatere om fosteret er levende ved å se etter hjerteslag på fosteret.

Tjerand Lunde instruerer Sveinung Madland.

Foto: Per Kristian Groseth

Selv om de beste kan stille drektighetsdiagnose allerede 27 dager ut i drektigheten, er ikke Tjerand opptatt av å begynne å undersøke særlig før 32 dager. Ved svært tidlig diagnostikk må en ta hensyn til at det skjer en god del embryodød og ny undersøkelse senere er å anbefale for å bekrefte drektigheten.

Kan se på eggstokken

Skjermbildet viser ca 70 dager gammel kalv. Hode og ryggvievler

Foto: Per Kristian Groseth

— Ved bruk av ultralyd kan en se det en før bare kjente med fing­rene på eggstokkene, sier Tjerand.

Seksuell helsekontroll innebærer kontroll av kyr som ikke har vist brunst etter kalving, og med ultralyd kan det da stilles en svært presis diagnose. Ultralyd kan også brukes til å påvise tvillinger.Kjønnsbestemming av foster er og mulig, men dette er en undersøkelse som må utføres på gitt tidspunkt i drektigheten (55 dager) og som etter Tjerands mening har mindre praktisk betydning og kan være svært tidkrevende.

Bedre dyrevelferd

Med briller trenger ikke Tjerand ekstra skjerm samtidig som han har begge hendene fri. Også hygienisk er dette en fordel framfor en skjerm som måtte pakkes inn i plastovertrekk.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Bruk av ultralyd innebærer mindre påkjenning på kuas tarm og ­mindre manipulering av børen enn tradisjonell drektighetskontroll. Når dyrene er fiksert går under­søkelsen kjapt og 20 til 40 drektighetskontroller i timen er realistisk. Det innebærer også HMS-fordeler for veterinæren med mindre påkjenning på arm og skulder. Nye apparater med god batterikapasitet og trådløs over­føring av bildet til smarttelefonen eller briller gjør at ultralydunder­søkelsen nå er praktisk gjennomførbar i alle fjøs og staller.

Hygienen ivaretas

Tjerand understreker at det er svært viktig å tenke hygiene med utstyr som skal fraktes fra fjøs til fjøs. Ved bruk av engangs overtrekk over sonde og ledning, og med hovedenheten under frakken, skulle hygienehensyn være bra ivaretatt (se bilde). Avlesing kan skje på mobilens skjerm, og derfor bruker Tjerand plastpose også over den.