Reportasje

Møte for de unge med de unge

21. januar arrangerte Tine Rådgivning i samarbeid med Geno og Nortura et møte for unge potensielle mjølkeprodusenter i Brumunddal.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Fra venstre Nora Sandberg, Martine Dæhli Unnerud og Hanna Storlien.

Foto: Solveig Goplen

Møtet foregikk på Tine Brumunddal og over 50 stykker møtte opp for å høre de tre damene under 30 år snakke om temaene økonomi, avl og fôring. Felles for de tre damene var at de har satset på utdannelse og jobb innen landbruk. Marthine Dæhli Unnerud (fagrådgiver i økonomi Tine Rådgiving) snakket om hva som kjennetegner en trygg økonomi på mjølkebruket. Videre tok Hanna Storlien (avlsforsker i Geno) for seg det moderne avls­arbeidet på storfe med geno­typing av hunndyr, REDXTM, embryo og ny versjon av Geno avlsplan. Til slutt snakket Nora Sandberg (storferådgiver i ­Nortura) om kjøttmarkedet i 2019 og om hvordan en oppnår den ­perfekte match mellom grovfôr og kraftfôr. Et vel gjennomført ­arrangement, og stor stas at så mange kom.

50 møtte opp på «Møte for de unge med de unge» for å høre tre damene under 30 år snakke om temaene økonomi, avl og fôring.

Foto: Hanna Storlien