Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Sterk økning i tilveksten

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Kjøttproduksjonsegenskapen har vært en del av NRF-avlen helt fra starten. I Buskap og avdrått nr. 1 i 1969 omtaler Andres K. Ødegård utviklingen i tilvekst de 10-12 årene NRF hadde drevet feno­typetesting for tilvekst. Tilvekst­testingen på ungoksene startet på gården Skotte ved Barkåker i Vestfold i 1957, mens avkomsgransking for kjøttproduksjons­egenskaper ble satt i gang på Nordvi i Stange i Hedmark høsten 1959. Siden 1961 ble oksene innefôret i hele testingsperioden med mest mulig lik fôrsammensetning gjennom året. En figur som viser daglig tilvekst i test­perioden fra 90 til 360 dager i perioden 1961 til 1967-68 forteller om en sterk økning. Ødegård ­skriver at i slaktevekt utgjør økningen ca. 20 kg. I samme periode hadde fôrforbruket gått ned fra 4,4 fôrenheter til 4,0. Altså hadde tilvekstøkningen kommet med en beskjeden økning i fôrforbruket. Selv om ikke hele forbedringen i tilvekst og fôrforbruk kan tilskrives avlen alene, konkluderer Ødegård med at «en betydelig del av framgangen kan utvilsomt tilskrives det utvalgsarbeidet som er gjort for disse egenskapene».

Vi tar med en kraftfôrannonse som illustrasjon til spalten denne gangen. Det står Hynar på plakaten, men ut fra bilder vi har sett er vi i tvil om dette er Hynar.