Avl

Avlsstatuetten 2012

Bjørn Johansen

Dette var nok en årgang med god spredning på fedrene, men med noe ujevne resultater. I utgangspunktet ble det halvbrødrene 10713 Lekve og 10739 Ravn som skulle kjempe om statuetten. I første omgang var det 10714 Lekve som tok føringen med 28 i avlsverdi mot 27 for 10739 Ravn. I slutten av året er det motsatt og 10739 Ravn står som vinner av statuetten med 31 i avlsverdi. 10739 Ravn var født i 2006 hos Atle Viggo Ravn, Liland i Nordland. Ravn var en okse med jevnt bra granskinger, god produksjonsevne på melk og kjøtt, god datterfruktbarhet og gode jur. Oksen var litt svak på lynne og kalvingsvansker. Far til oksen var 5654 Olstad; «en okse som fikk flere gode sønner». Mora 306 Lørdine var født i 2003 og hadde en melkeindeks på 103 og 12 i avlsverdi og var etter 5156 Galde. Okselinjen lever.

Statuettvinner 10739 Ravn.

Foto: Gunnar Klingwall