Q-bonden

Nye rekorder

Redigert av Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

2018 ble et meget bra år for begge anleggene til Q-Meieriene med tanke på innveid melk fra egne produsenter. Det ble satt ny rekord på begge anleggene. Den gamle rekorden i Gausdal ble satt i 2006, og den ble slått med vel 250 000 liter. På Jæren var rekorden fra 2016, den ble slått med vel 1,1 millioner liter.

I og med at forholdstallet for melkekvotene ble økt i siste halvdel av 2018, resulterte det i at volumet fra egne produsenter i Gausdal økte med 553 000 liter fra året før. Totalt har det gått 32,7 millioner liter gjennom meieriet i Gausdal, der ca. 14,3 millioner kommer fra egne produsenter. Volumet på Jæren ble 87,5 millioner liter totalt, der 72,8 millioner liter kommer fra egne produsenter. Totalt gikk det 120,2 millioner liter melk gjennom Q-meierienes anlegg.

Kyr hos Erling Surnflødt

Foto: Heidi Stenseng