ANIMALIA

Storfekjøttkontrollen

Redigert av:
Mina Klaseie

mina.klaseie@animalia.no

Redigert av:
Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Årsstatistikken klar

Årsstatistikken for 2018 er kjørt. Det innebærer at snittall for Storfekjøttkontrollen nå er lagt ut. Du finner dem i årsrapport ammeku og årsrapport slakt.

Årsmelding 2018

Fristen for å bestille den trykte utgaven av Storfekjøttkontroll­ens årsmelding var 1.februar. Rakk du ikke å bestille den i tide? Send en epost til brukerstotte@animalia.no. Vi sender ut så lenge vi har igjen på lager. Årsmeldinga kan også leses i sin helhet på Storfekjøttkontrollens nettsider via animalia.no

Husk å søke om produksjonstilskudd 15.mars

Det nærmer seg frist for å søke produksjonstilskudd. Bruk gjerne rapporten Produksjonstilskudd. Den gir deg tallene du trenger til søknaden (men det fordrer selvsagt at du har ajourført programmet).

Nyhet! Avlsrådgivere

Som dere sikkert har fått med dere har Tine, Geno og Tyr gått sammen om en avtale rundt avlsrådgivning. I praksis betyr dette at Tine sine rådgivere skal utføre avlsrådgivning i kjøttfebesetninger. For å kunne gjøre denne jobben trenger de tilgang til Storfekjøttkontrollen. Det innebærer lesetilgang i Besetning samt tilgang til alle avlsrapporter (inklusive Avlsplan). Dette må du som produsent og medlem i Storfekjøttkontrollen samtykke til ved å oppgi hvem som skal være din avlsrådgiver. Dette ligger under medlemsopplysningene dine på oppslagstavla. Ingen avlsrådgivere har tilgang til dine data uten ditt samtykke. Les mer om avlsrådgivning på tyr.no

Har du tatt BRSV/BcoV-­ prøver i det siste?

Foto: Rita Hagene, Øystre- Slidre

Vinteren er en tid på året hvor det kan være praktisk å ta nye blodprøver siden dyra er hjemme/inne. Prøvene har gyldighet på 12 måneder og man må derfor ta nye årlig for å avklare smittestatus (rød eller grønn). Alle ammekubesetninger skal ha fått tilsendt prøveglass og informasjon om prosjektet i løpet av høsten 2018. Dersom du ønsker et pristillegg på livdyr samt rabatt på forsikring må du inngå HelseStorfe-avtale. Dette gjør du sammen med din veterinær. Da må du dokumentere gode rutiner for smittebekjempelse, deriblant smittesluse, inn/utlasting av dyr med mere i tillegg til at blodprøvene må gi deg grønn status. En slik HelseStorfe-attest har, i likhet med blodprøvene, gyldighet på 12 måneder. For mer informasjon se animalia.no > storfe