Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Dyrevelferd i fokus

TINE og produsentlagene har nå ekstra fokus på dyrevelferd. Det er lagt opp til diskusjonsmøter hvor dyrevelferd, og hva bonden kan gjøre for å bedre dyrevelferden, er tema. Hensikten er å synliggjøre betydningen av god dyrevelferd for TINE sitt omdømme, kundenes krav og resultater i husdyrproduksjonen. Som en del av denne dyrevelferdsatsningen tilbyr TINE Rådgiving kurs i KuSignaler.

Kurs i KuSignaler – lær deg å lese kua

Et KuSignal-kurs gjør deg i stand til å vurdere egen besetning og eget fjøs på en ny måte. Du vil kanskje oppleve at du har «sett deg blind» på noe som ikke fungerer i eget fjøs. TINE Rådgiving tilbyr kurs med sertifiserte KuSignal-trenere.

KuSignaler (CowSignals®) er et kurskonsept utviklet av ­veterinærene Joep Driesen og Jan Hulsen, VetVice. Målet med ­Ku­Signaler er å forbedre og effektivisere produksjonen gjennom bevisstgjøring av bonde, rådgiver og veterinær. Små endringer kan gjøre underverker både for pengeboka og trivselen i fjøset.

Foto: Tine

Bli med på kurs

Kurset tar ca. 6 timer og gir deg en innføring i KuSignaler, praktisk gjennomgang i et fjøs og en avsluttende oppsummering. Kurs del­takerne er en viktig kunnskapskilde og erfaringsutveksling står derfor sentralt.

Et KuSignal-kurs gir et godt utgangspunkt for å se på egen besetning med et kritisk blikk, og finne områder med potensiale til for­bedring. Kurset prises etter gjeldende takster for grupperådgiving i TINE Rådgiving.

Interessert?

Meld din interesse og ønske om kurs i ditt distrikt til TINE Medlemssenter på telefon 51 37 15 00 eller e-post medlem@tine.no, eller skann QR koden og meld din interesse direkte i svarskjema.

Ny startpakke

Nye TINE-medlemmer tilbys nå inntil 10 timer gratis rådgiving det første året. Endringen gjelder alle nye medlemmer fra 1. november 2018, og erstatter tidligere ordning med 30 prosent rabatt på kjøp av rådgivningstimer i ett år.

TINE Rådgiving har hatt en gjennomgang av fordelene til nye TINE-medlemmer. Målet med fordelene er å bidra til at alle nye TINE medlemmer får en best mulig start som melkebonde.

Foto: Tine

Hvorfor bruker vi så mye ressurser på nye medlemmer?

TINE Rådgiving har langsiktige fornøyde kunder som mål. TINE Rådgiving ønsker å synliggjøre sin kompetanse og nytteverdi gjennom rådgiving som hjelper den enkelte kunde med å nå egne mål.

Hva inneholder ny startpakke med rådgiving?

Basert på den enkelte produsentens avklarte behov, ­langsiktige og kortsiktige mål og tiltak, tilbyr vi inntil 10 timer rådgiving som kan hjelpe produsenten til å nå sine mål.

I tillegg tilbys nye avlsplan Super som blir levert i sam­arbeid med Geno.

Hvem gjelder startpakka for?

Tilbudet gjelder for nye TINE-medlemmer som er kvalifisert til å få nybruker-tillegg på melka (20 øre per liter). Det nye medlemmet må selv nytte seg av rådgivinga og være en aktiv part. Nytt samdriftsmedlem kan om ønskelig bruke timer på sitt eget foretak.

Podkaster fra TINE

Du kan lytte når og hvordan det passer best for deg; - via lenke i en artikkel på medlem.tine.no, direkte på soundcloud.no eller du kan laste ned appen «Podcaster» til din mobiltelefon via AppStore eller Google Play og søke opp TINE SA.