GENO

Medlemsinfo

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Justering av vekter i avlsmålet

Avlsmålet for NRF må ivareta behovet til de aller fleste norske mjølkeprodusenter. Avlsmålet må gjenspeile økonomien i mjølkeproduksjonen, og det må ivareta bærekraft med tanke på både biologi, dyrevelferd og miljø/klima. Parallelt blir det også jobbet med å ytterligere forbedre modellene man regner indekser ut fra. Målet er å øke bunnlinja for bonden og gi NRF enda større konkurransekraft.

Arbeidet med endringene i avlsmålet denne gangen har hatt som hovedmål å styrke følgende egenskaper:

  • Kjøtt – Europ-klasse

  • Tørrstoff i mjølk

  • Kollethet

  • Ambisjonene ut over dette har vært:

  • Styrke jurbalanse – ikke så framtunge jur

  • Øke utmjølkingshastighet uten at det går ut over lekkasje

  • Forbedre speneplassering

  • Styrke bein

  • Styrke klauvhelse

Vi kommer tilbake med en utdyping av dette i senere artikler.

Avlsmålet ble vedtatt justert under styre­møtet i januar. Det blir offisiell norsk implementering i løpet av april. Når det gjelder innkjøp av både okse- og kvigekalver, gjennomfører vi det ved litt ekstra «håndarbeid» hos innkjøperne fra nå. Det betyr at vi så raskt som mulig kjøper inn kalver basert på det nye avlsmålet.

Eksport av NRF-genetikk til Kirgisistan

15. januar var Lars Kristian Bredahl (Geno Global) på et møte med en delegasjon fra ­Kirgisistan, ledet av utenriksminister Chingiz Aiderbekov, om samarbeid om økt eksport av NRF-sæd til Kirgisistan. Han bekreftet stor interesse for et utvidet samarbeid.

Utenriksministeren understreket et ønske om å utvikle et høykvalitetslandbruk med vekt på bærekraft. Dette samsvarer godt med de verdiene som ligger bak avls­programmet for NRF, god helse, god fruktbarhet og god produksjon av kvalitetsmelk.

Geno Global eksporterte om lag 7 000 doser av NRF-sæd til Kirgisistan i 2014/15, gjennom et samarbeid med Norwegian Forestry Association, forteller Lars Kristian Bredahl. Det er nå mange kyr etter denne eksporten som produserer melk i Kirgisi­stan, og landet har hatt svært gode resultater med bruk av NRF.

Geno Global ønsker å fortsette det gode samarbeidet og bygge videre på salget og erfar­ingene som viser at NRF-genetikk kan gi et betydelig løft for melkeproduksjonen i landet.

(Fra venstre): Chingiz Aiderbekov (utenriksminister i Kirgisistan), Lars Kristian Bredahl (Geno Global) og Roald Nes (Tine).

Godt engasjement på Fagdag for husdyrlærere 2019

10. januar arrangerte Husdyrtreff-­organisasjonene en fagdag for husdyrlærere fra hele landet på Gardermoen. Det var 31 oppmøtte fra 14 ulike skoler, noe som er rekordoppslutning. Årets temaer omhandlet blant annet samvirket, helse/smittevern og nye verktøy i avlsarbeidet.

Husdyrtreff-organisasjonene (Geno, Tine, Nortura, Norsvin og Tyr) har holdt to fagdager tidligere, en i 2015 og en i 2017. Målet er å holde en fagdag for husdyrlærere annethvert år.

«Husdyrtreff» er en tevling for naturbruk/landbrukselever, der de konkurrerer om å levere landets beste oppgavebesvarelse (landsvinner) innenfor fem ulike oppgavesett: Storfe – ­melkeproduksjon, storfe – kjøtt­produksjon, saueproduksjon, svineproduksjon og fjørfeproduksjon. I tillegg kåres beste oppgave levert per skole (skolevinner).

Oppgavene er gruppeoppgaver. De er på VG3-nivå, men VG2-elever kan også delta og har også hevdet seg i konkurransen tidligere år. Voksen­agronomelever kan også delta og beste oppgave levert fra voksen­agronomelevene kåres.

Genos årsmøte 2019

Genos årsmøte 2019 holdes på First Hotel Victoria på Hamar 25.–26. mars.

Alle årsmøteutsendinger får direkte innkalling til møtet. Er du medlem og har saker du ønsker å ta opp, er det viktig å benytte muligheten til å gjøre dette via årsmøteutsendingene. Hvem som er årsmøteutsendinger i Geno finner du oversikt over på www.geno.no under menypunktet Medlem/Eierorganisasjon/Sentralt tillitsvalgte.