Avl

Utsolgt i 2019

Det er store endringer i seminmarkedet internasjonalt, og etter­spørselen etter kjønnsseparert sæd øker voldsomt.

Lars Kristian Bredahl

COO International i Geno

Lars.Kristian.Bredahl@geno.no

Geno har med et stort Internasjonalt nedslagsfelt fordelen av å se nye trender i store ­mjølkemarkeder tidlig. Vi eksporterer sæd til mer enn 30 land, men har et hovedfokus på de store markedene som USA, Storbritannia, Italia, Nederland, Tyrkia og Kina. Med et volum som nå er vel 35 prosent høyere enn solgte NRF-doser i Norge er vi ­optimistiske for framtiden.

Bruker bare kjønnsseparert sæd og kjøttfesæd

Tidligere direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, under et besøk på kjønnssorteringslaboratoriet på Store Ree.

Foto: Jan Arve Kristiansen

En utvikling som er både spennende, men også ganske radikal, er skiftet til kjønnsseparert sæd (KJS) i enkelte markeder. For snart to år siden ble det lansert en ny teknologi for kjønnsseparering, og en så at det i markedet ble mer kunnskap om og fokus på de mulighetene bruk av KJS gir. At ny teknologi kan gi forbedringer er en sak, men hovedfokus er på genetisk framgang og økonomi.

Økningen i bruk av KJS har for Genos internasjonale salg vært så overveldende at vi i hele 2018 har hatt restordre, og det ser ut til at 2019 blir ett nytt år der ordene på alles lepper er utsolgt for REDX™….

Litt luksus, men også et tegn på at balansen i bruken av semin endrer seg voldsomt i enkelte markeder. USA er der vi i dag ser det endre seg mest, og nye og store kunder vil kun ha REDX™ og det av gode okser. De benytter KJS for rekruttering og ikke annet, og på de resterende dyrene brukes det i stor utstrekning kjøttfe som Angus.

Kan bli 50 – 70 prosent KJS

Med GS-testing og et klart mål om rask genetisk framgang er selvsagt KJS og gode okser en rask og effektiv vei framover. Da er heller ikke en høyere stråpris ikke noe hinder, da en raskt får mange kviger med høy GS-verdi. Med den utstrakte testingen og genetisk verdivurdering i besetningene er dette klart en rask vei til økt lønnsomhet og bedre kuer. Flere og flere markeder henger seg på denne trenden, og utsagn om at 50-70 prosent av salget kan bli REDX™ på mellomlang sikt er kanskje ikke helt feil.

Kjøttfesæd på kyrne det ikke skal rekrutteres fra

De samme gårdbrukerne som bruker KJS har også startet med å bruke kjøttfe på alle dyr som en ikke ønsker å rekruttere fra. Dette gjøres ut fra økonomiske vurderinger der ekstraverdi i slakteklase og eventuelt også tillegg i pris basert på hvilke kjøttfe en bruker i kryssingen. Tilbakemeldingene er klare på at dette er lønnsomt, og at da kalvings- og ­mor­dyregenskaper på mjølkekua blir viktige.

Den totale effektiviteten og ikke minst fokus på fôr­utnytting i et slikt oppsett er også noe som kundene understreker. Kanskje ser vi her en trend for fram­tidens kombinerte produksjon?

Glad skal vi være for at Geno har fremoverrettede eiere som har investert i den nyeste teknologien for KJS, og at det er et kjempegodt team som står på i produksjonen. Heldige er vi vel også med at sam­arbeidet vi har internasjonalt med ABS har gitt oss mulighet til å være de første til å bruke tekno­logien. Vi har en sterk partner i ABS når REDX™ ­lanseres Internasjonalt. Ja, for en full lansering har vi ikke hatt enda, og for Geno Global tilsier prognosen utsolgt for KJS i hele 2019.