Avl
Genotyping av hunndyr i besetningen

– what’s in it for me?

Hvorfor skal jeg genotype hunndyrene mine? En vevsprøve koster 250 kroner per stk., hva får jeg ut av det? Informasjon om dyrets egen genotype gir sikrere og bedre kvalitet på avlsverdier og med det kan en lettere vite at det er de beste kvigene i fjøset som selekteres.

Tekst og foto
Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Ved å genotype hunndyrene legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr. Det er lettere å drive ­avlsplanlegging når du har ­oversikt over dyrets styrker og svakheter og kan velge en okse deretter. Avlsplanleggingen gir langt høyere presisjon i å «designe» rett profil på neste generasjon. Det er veldig verdifullt at mange bønder genotyper eldre dyr i besetningen også. Dette gir høyere sikkerhet på GS-verdiene til kvige- og ­oksekalver.

Figur 1. Antall bestilte genotyper i 2018 fordelt på måned. Antall bestillinger har tatt seg noe opp etter sommeren, og vi oppfordrer alle til å fortsette å genotype hunndyrene i besetningen. Bestill genotyping når kviga er kalv slik at resultatene er på plass i god tid før rekruttering og seleksjon av nye dyr inn i besetningen.

Avslører status for genetiske defekter

I tillegg til å gi sikrere og bedre kvalitet på avlsverdier, vil dyr som genotypes kartlegges for genetiske defekter. Det vil si at om du har hunndyr som er bærer av en genetisk defekt oppdaget i NRF-avlen vil bærerstatus bli opplyst i Kukontrollen sammen med de andre prøveresultatene. Geno utvikler nå en ny versjon av Geno avlsplan og informasjon fra genotypede hunndyr vil bli tatt med inn her. Siden alle seminoksene i Geno også har kjent bærerstatus for genetiske defekter vil en semin­okse umulig kunne kombineres med et hunndyr som også er bærer i den nye versjonen av Geno avlsplan. Både mor og far til avkommet må være bærer for at de genetiske defektenes negative effekt skal kunne uttrykkes. Dette vil dermed lettere unngås når vi har kjent bærerstatus på begge foreldre.

Genotyping av hunndyrene legger grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr. GS-testet kalv etter 11891 Nedal fra artikkelforfatterens egen besetning.

Hjelper deg å gjøre gode valg

Genotyping av hunndyr gir deg mulighet til å gjøre gode valg om du ønsker å benytte kjønnsseparert sæd (REDXTM) på dyr med høy avlsverdi i besetningen. REDXTM benyttes til å videreføre genene fra de beste dyra i en ny kvigekalv, og har du genotypet hunn­dyrene dine er det enklere å plukke ut de mest relevante. Det ideelle er likevel å genotype alle NRF-dyr i besetningen. På den måten kan du også se hvilke dyr som har lavest avlsverdi og kanskje kan være et perfekt mottakerdyr for NRF-embryo. Hvis kviga har en lav avlsverdi, men gode fruktbarhetsegenskaper, kan hun i dag bære fram en kalv med de potensielt beste foreldrene i landet. Du kan dermed få topp genetikk fra ei relativt «dårlig» kvige/ku. På den måten vil du effektivt heve avlsverdien på besetningen.

Raskere svar på genotyping

Vi har nå bikket 60 000 geno­typede NRF-dyr i landet, hvorav ca. 27 000 av disse er genotyping bestilt av bonden selv. Etter ny avtale med laboratorium er vi svært fornøyd med svartiden på analysene og kvaliteten på genotypene. I tillegg har de stor ­kapasitet på antall ­prøver de kan analysere, så etter nyttår startet vi med å sende DNA hver andre uke. Bonden vil derfor nå få raskere svar på bestilte genotyper. Tiden det tar fra Biobank på Hamar har mottatt prøven til svar foreligger i Kukontrollen vil nå være ca. 4-6 uker. Det er viktig å merke seg at dersom en mangler resultater på enkelte dyr etter ­veldig lang vente­tid, så har dyret mest sannsynlig feilet i geno­typingen. Dermed må dyret bli sendt fra Biobank til laben på nytt, og det vil derfor ta litt ekstra tid. I enkelte tilfeller vil ikke Biobank ha nok DNA tilgjengelig til en ny ­sending, og det vil dermed bli sendt ut nytt prøve­materiell for dette dyret. Ekstra prøvemateriell som blir sendt ut om dyret feiler i genotypingen ­inngår i prisen og vil ikke koste noe ekstra (les mer om dette i Buskap 8 i 2018).

Ny forbedra test for genetisk hornstatus og fruktbarhetsdelesjon

Ved genotyping får du som nevnt tidligere vite bærerstatus av ­genetiske defekter som frukt­barhetsdelesjonen. I tillegg får du også vite genetisk hornstatus. Noen produsenter har opplevd å få falskt positivt svar på status på fruktbarhetsdelesjon. Testen for fruktbarhetsdelesjonen som har blitt brukt frem til i dag har hatt klare svakheter, men nå er ­endelig en ny forbedret test på plass. Den forbedra testen vil ­trolig ikke føre til store endringer hva gjelder ­hornstatus, men for fruktbarhetsdelesjonen vil det være en del dyr som får endra status. Enkelte dyr med status «bærer» vil endres til «fri».

Hvordan bestiller jeg genotyping?

Prøveutstyr for genotyping bestilles på medlem.tine.no under fanen «Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF». Det kan bestilles for akkurat de NRF hunndyrene en måtte ønske, men de må ha sikker seminfar. Det er ikke mulig å bestille genotyping av kryssingsdyr eller andre raser enn NRF.

Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det må imidlertid ha gått minimum 10 dager siden kalvinga ble registrert, før det er mulig å huke av for bestilling. Dette er for å unngå at det bestilles, sendes ut prøvemateriell og faktureres for genotyping av kvigekalver som er listet ut som avlsemne. Aktuelle kvigekalver for embryoproduksjon vil genotypes på Geno sin regning, og prøveutstyr blir automatisk utsendt til de dette gjelder.

Geno har sendt ut én gratis tang til samtlige medlemmer i Kukontrollen med NRF-dyr i besetningen. Prøven tas i øret ved påsetting av merke. Merket viser at dyret er genotypet. Nålen med vevsprøven skal ned i et rør med væske og legges i lynlåspose med påklistret etikett med produsentnummer og individnummer. Deretter sendes prøven til Biobank i vedlagt svarkonvolutt. Etter det er det bare å vente på at resultatet dukker opp i Kukontrollen!

Du må aktivt gå inn å søke opp resultatet.

Så lang tid tar det: