Tema: gras

Sår rug – raigras for fjerde året på rad

Herakles høstrug og Macho raigras gir årsikkert beite i Verdal.

Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Hegstadmarka Samdrift i Verdal kommune i Trøndelag

  • Olav Einar Hegstad

  • 538 000 liter i kvote

  • 60 mjølkende kyr på sommeren

  • Rug /raigras på 50 dekar

  • 6-7 avbeitinger

  • 4 gjødslinger (husdyrgjødsel, fullgjødsel og to med nitrogen)

  • 4 beitepussinger gjennom sesong

  • 9 350 kg EKM

  • 37 kg kraftfôr per 100 kilo EKM

Aktuell for erfaringer med rug-/raigrasbeite.

Olav Einar Hegstad drifter Hegstadmarka samdrift i Verdal. Arealet som brukes til beite ligger sørvendt og jordtypen er sand/mold. Rug-/raigrasarealet på vel 50 dekar sås så tidlig som mulig på våren. Tre uker senere skal det normal være klart til beiteslipp. Tre tonn husdyrgjødsel pløyes ned. Olav forteller at i og med at rugen er en nøysom vekst så er det tilstrekkelig næring til første avbeiting. Arealet deles i tre like store skifter. Etter først avbeiting pusses arealet og gjødsles med 20 kilo 24-2-6. Etter avbeiting nummer fire gjødsles det med rein nitrogengjødsel (Opti NS 27 ). Hvert år beites arealet fra slutten av mai til godt ut i oktober. Antall avbeitinger blir seks eller sju avhengig av vær.

Rug/raigras gir et fristende beite gjennom hele beitesesongen som bidrar med lave fôrkostnader gjennom sommeren.

Foto: Privat

Testet ut med ulikt sommervær

Med 2016 som et optimalt år, 2017 der det regnet hele tida og 2018 med tørke som knapt noen har opplevd i Trøndelag så mener Olav Einar at han har et godt beslutningsgrunnlag. Rug/raigras har kommet for å bli...

Våronna gjøres med stor flid med pløying, fresing og tromling før såing slik at raigrasfrøet ikke ­kommer for dypt. Å oppnå jevn spiring både av rug og raigras er viktig for å få til et jevnt plantedekke. I 2017 ble arealet sådd til normal tid, men første avbeiting ble utsatt fordi regnet høljet ned. Dermed gjorde Olav seg en ny erfaring. Kyrne beitet rug som målte 25-30 centimeter. Kyrne fikk da kun tilgang på beite for å få til en rask nok avbeiting. ­Deretter ble det beitepusset. Det fungerte helt greit, rugen var ikke i skyting og fortsatte derfor å vokse som den skulle videre utover beitesesongen.

Management beiting

Kyrne slippes på rug-/raigrasbeite så raskt som mulig, og samtidig tilbys silo med noe struktur inne på fôrbrettet. Til tross for at antall mjølkinger går ned fra 3,1- 2,7 så øker ytelsen med 2-3 liter per ku. Kyrne får tilgang på lik kraftfôrmengde som på normal vinter­fôring med 2/3 Fase 1 og resten Roemiks som har en PBV på -75. Den dagen kyrne slippes på et nytt beiteareal går opptak av tilleggsfôr og kraftfôr ned. Deretter øker opptaket igjen for så å gå ned når de flyttes til nytt skifte. Hvert skifte beites 5 -7 dager avhengig av når det er i sesongen.

Hyppig avbeiting og pussing

Hemmeligheten for å få rugen til å vare er hyppig avbeiting og ­pussing etter avbeiting slik at den ikke blir lurt til å sette strå. Utover høsten forteller Olav at det blir overvekt av raigras. Rug/raigras- beite brer om seg i Trøndelag, og mange høster positive erfaringer. Såmengden Olav bruker er 10 kilo rug og 3,3 kilo raigras.

Avslutnings­vis sier Olav at dette så langt er et smakelig beite som gir beite tidlig. De har og prøvd å så flerårig raigras, men over­vintringene har ikke vært årsikre. Blandinga med vårsådd rug/­raigras gir beite to til tre uker før enn reint italiensk raigras.