Tema: ku og kalv sammen

Innovasjonspris for ku-kalvbinge

Forsker ved Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen og hennes gruppe vant Innovasjonscamp 2019 under konferansen Mat og landbruk med prosjektideen «SmartCare». Det er en ­elektronisk styrt binge-løsning som gjør at kalven kan være sammen med moren sin etter fødselen.

Redigert og forkortet versjon av websak fra Veterinærinstituttet

«SmartCare» er en bingeløsning med en smartport, melke- og kraftfôrautomat samt fleksible grinder som kan plasseres der det passer i et moderne løsdriftsfjøs. Bonden styrer kuas tilgang til bingen via en app på sin smarttelefon.

Illustrasjon: Enbjørningen.

«SmartCare» er en løsning som gagner kua og kalven, siden de får være mest mulig sammen den første tida når de trenger det mest. I tillegg imøtekommer ­løsningen forbrukerne og melkeprodusentene, som ønsker bedre dyrevelferd i norsk melkeproduksjon. Forskning viser at det er ­helsemessige fordeler ved å ha ku og kalv sammen.

Fleksibelt system også for eksisterende løsdriftsfjøs

Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. Undersøkelser viser at en av fire økologiske bønder allerede lar ku og kalv gå sammen utover den pålagte ­dieperioden på tre dager. I stedet for å slippe kalven inn i kufjøset er «SmartCare» et nytt, fleksibelt system for eksisterende løsdriftsfjøs og nybygg.

Bingeløsning med smartport

«SmartCare» er en bingeløsning bestående av en smartport, melke- og kraftfôrautomat samt fleksible grinder som kan plasseres der det passer i et moderne løsdriftsfjøs. Bonden styrer «SmartCare» via en app på sin smarttelefon. Tilgangen til «SmartCare» styres av kuas transponder i øremerket: slik kan kua få adgang til «SmartCare»-­bingen hvor kalven oppholder seg. ­Bonden kan dermed bestemme at for eksempel en ung kalv kan få besøk av mor flere ganger daglig mens en eldre kalv kun får besøk etter kveldsmelking. Etter besøket går kua ut til flokken sin igjen. Hver kalv får individuell tilgang på kraftfôr og melk, slik at kalven lærer å ta til seg næring på egen hånd.

Data til dokumentasjon og beslutningsstøtte

«SmartCare» genererer data som kan brukes til dokumentasjon og beslutningsstøtte. Bonden får ­viktige informasjon om naturlig atferd og velferd i sin besetning. Bingen kan tilpasses fjøsets ­løsninger og tar i bruk utstyr som mange kufjøs allerede har. ­Løsninger som dette har vært etterspurt av bønder. Løsningen er arbeidsbesparende og kostnadseffektiv. «SmartCare» møter umiddelbare behov for fram­tidens melkeproduksjon: dyre­velferd generelt og samvær ­mellom ku og kalv ­spesielt. Gruppen bak «Smart­Care» ser etter samarbeids­partnere som leverer innendørsmekanisering før løsningen kan testes ut.