Reportasje

Embryo et fint avlstiltak

Anders Røflo etterlyser at embryotilbudet blir gjort tilgjengelig i flere områder.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Anders Røflo driver Røflo gård i Inderøy, Trøndelag. Han har 44 årskyr og ­melkerobot, med kalvinger hele året. Han er svært avlsinteressert og har lagt inn embryo i sin besetning. Han la inn fem embryo som ble valgt på grunnlag av høy avlsverdi. Røflo er opptatt av gode jur- og melkeegenskaper, men det viktigste er at embryoene er jevnt over gode.

Må bli tilgjengelig i flere områder

Anders har et klart budskap om at embryo må bli tilgjengelig i flere områder.

– Jeg synkroniserte alle de fem ­kvigene, sier Anders. – Veterinæren hadde lang reisevei så synkronisering var vesentlig. Jeg synes synkronisering er greit, men det hadde jo vært enklere å ha en veterinær nærmere og legge inn på naturlig brunst.

Fornøyd eier sammen med kvigenr. 124 og 126, begge innkjøpte dyr som gikk opp fra henholdsvis 17 og 20 i avlsverdi og opp til 31 etter de er GS testa. Begge har 11851 Ranheim til far.

I slutten av mars ble det utdannet ni nye embryo-veterinærer, så nå blir heldigvis embryo tilgjengelig i en del flere områder enn det har vært til nå.

Hva betyr kalvens kjønn for deg?

— Det er så å si det samme for meg hva slags kjønn det blir, Geno vil jo gjerne ha oksekalver og brukeren vil jo naturligvis ha kukalv. Hvis det blir en aktuell kandidat for Geno så er det jo bra at det blir en oksekalv. Vil en ha gode hunndyr så kan en jo bruke kjønnsseparert på de beste dyra en har selv.

Godt avlstiltak

Anders synes embryo er et godt avlstiltak, og synes infoen ut er god. Han mener at de som er interessert finner den informasjonen de trenger på nettet. Embryooversikten ga mye og god informasjon om embryoene, men han skulle gjerne visst litt mer om morsiden til embryomora i tillegg til at embryoene med fordel kunne ligget litt høyere i avlsverdi. Han syns prisen er grei, og at det er spesielt lurt med en pakkeløsning slik Geno tilbyr.

Kan du tenke deg å legge inn flere embryo fremover?

— Ja, jeg skal legge inn flere embryo, svarer Anders. — Mulig vi får en embryoveterinær nærmere her, og da blir det jo enda mer aktuelt.

Kviger som har fått innlagt embryo. Nr 1314 ble mest sannsynlig drektig, mens nr 1286 dessverre kom i brunst.

Bruker du noen andre avlstiltak i Geno?

— Jeg har fått en del hunndyr til nå så har ikke hatt stort behov for å bruke kjønnsseparert (REDX), men jeg tenker å bruke mer av det etter hvert, sier Anders som genotyper stort sett hele besetningen sin.

Valg av mottakere

Anders valgte ut hvilke dyr han skulle legge inn embryo på ut ifra hvilke kviger i besetningen som hadde lavest avlsverdi etter geno­typing. Alle fem var reine NRF-kviger.

 • 1286 Fina har per dags dato 3 i avlsverdi. Far er 11763 Voll, morfar 11452 Flatvad.

  Embryokombinasjon: 80013 Alvilde x 11934 Jensen. Potensiell avlsverdi avkom: 26

 • 1309 Gaia har per dags dato 5 i avlsverdi. Far er 11812 Skau, morfar 11048 ­Rønningen.

  Embryokombinasjon: 80017 Ane x 11928 Haugen. Potensiell ­avlsverdi avkom: 21

 • 1314 Fira har per dags dato 8 i avlsverdi. Far er 11824 Fyksen, morfar 11048 ­Rønningen.

  Embryokombinasjon: 80006 Alva x 11954 Langdalen. Potensiell avlsverdi avkom: 25

 • 1303 Nilja har per dags dato 10 i avlsverdi. Far er 11785 ­Brakstad, morfar 10245 ­Hjulstad

  Embryokombinasjon: 80021 Abby x 11917 Neteland. Potensiell avls­verdi avkom: 23

 • 93 Mary har per dags dato 3 i avlsverdi. Far er 11803 Myra, morfar 10977 ­Skjellesvik

  Embryokombinasjon: 80029 ­Adriana x 11927 Haukeberg. Potensiell avlsverdi avkom: 27

To av kvigene har dessverre vist brunst, men de tre siste er forhåpentligvis drektige.