Reportasje

Møte med Berit og kalvene

Myten om maks to liter melk om gangen måtte knuses for å få til snuoperasjon i kalveoppdrettet.

Tekst og foto
Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Nordre Huser i Årnes, i Nes kommune i Akershus

  • Berit og Jan Tørnby

  • 83 000 liter i mjølkekvote

  • Framfôring av egne og innkjøpte okser

  • 235 dekar dyrket mark som brukes til grovfôr og korn

Aktuelle for snuoperasjon på kalv

 

Nordre Huser i Nes kommune, her var det 56 gårder som leverte mjølk i 1986, nå er det sju.

Etter at Buskap fikk e-post fra Berit Tørnby (se egen ramme på neste side) ønsket vi å dra dit for å ta en prat om problemstillingene hun tar opp. Jan Tørnby startet opp som mjølkeprodusent i 1984, mens Berit kom til gards i 1986 og ble delaktig i fjøset fra 1991. Med fersk ballast med agronomutdanning var de klare for en spennende karriere som mjølkeprodusenter. Som så mange andre kvinner har Berit hatt et stort hjerte for kalver og kalvestell. Gjennom mange år kjente hun på at hun aldri kom i mål. Det var stadig kalver som hanglet og som ikke nødvendigvis tålte økningen i mjølkemengde etter råmjølkperioden. Hun snakket med kollegaer. Hun var åpen for å lytte, få innspill, samtidig hadde hun en klar formening om at løpen bare kunne tåle to liter per porsjon.

Jan og Berit Tørnby legger vekt på at det er bunnlinja som teller. Små utgifter kombinert med god utnyttelse av ressursene motiverer.

Fra bøtte til smokk

Berit følger opp hver enkelt kalv, detaljene teller i kalvestellet.

Tidligere var det bøttefôring, når kom smukkflaskene inn i mjølkeproduksjon? 1 1/2 liters brusflasker med en gammel spenegummi var det bønder før tydde til hvis det var vanskelig å få kalven til å drikke. Etter hvert kom smukkflaskene, men det var heller ingen ting som tilsa at det skulle gis fire liter råmjølk. Så myten om at løpen bare kunne romme to liter kunne leve videre med flaskene som passet til myten.

— Vi har trælt med kalver bestandig, sier Berit og slår blikket ned, det er knyttet følelser til det å ikke lykkes med kalvene som har høyeste prioritet.

Facebook til glede og besvær

Merking av førstemåls råmjølk med rødt lokk, det er viktig at mjølka ikke byttes om.

Gjennom et nettverk kom Berit i kontakt med Mirjam Hauke Tønnesen som viste seg å være veterinær og jobbet i Mattilsynet. Det var sommeren 2016. Hun spurte alle spørsmålene som var nødvendig for å avdekke at den gamle myten om to liter råmjølk ikke kunne leve videre. Nå ble det en snuoperasjon i besetningen, og de nyfødte kalvene får alltid fire liter råmjølk rett etter fødsel. Vil den ha mer så får den det. Og kalvene får drikke opp førstemåls råmjølk helt til det er tomt. For Mirjam var helt tydelig i sitt buskap - en ammekalv som drikker fra mor får drikke opp all mjølka med masse immunstoffer, og det er ingen som stjeler mjølka fra den.

Mette kalver og fornøyd matmor

Ei detaljert notatside følger hver kalv fra fødsel til slaktekrok eller til mjølkeku - slik har de total oversikt over hvert enkelt dyr.

Historien som Berit forteller er viktig å formidle. Mette kalver som sover over ei fôring er ikke mye å bekymre seg for. En kalv som drikker store mengder mjølk kan bli litt løs i avføringa, men det er ikke farlig. Har kalven fått i seg seks liter god råmjølk og trappes opp til åtte liter mjølk så tåler den å bli sjuk, den har en reserve å ta av. Likevel er Berit opptatt av å gi støttefôring med væske hvis en kalv skulle bli sjuk, da blir den raskere frisk. Kalvene får helmjølk i to måneder, de siste 1-2 ukene før avvenning trappes mjølkemengden ned. Berit deler por­sjonene slik at de får melkefôring først og sist i stellet. Kalvene sosialiseres også ved mer kontakt med mennesker. Berit er ivrig på å følge hver kalv, som for øvrig har hver sin side i notatboka. En egen logg for hver enkelt kalv. Det å se at kalvene dobler vekta si i løpet av tre uker er noe matmor liker å konstatere. Brystmål er et enkelt sjekkpunkt, og når kalvene blir fortrolig med det så står de stille. Berit måler dem gjerne hver uke i mjølkefôringsperioden. Gleden er stor over å se resultatene. All førstemåls råmjølk til kalven, åtte liter mjølk og avvenning ved to måneder, smukkbøtter, vann, kraftfôr og grovfôr foruten god plass og halm som underlag- det er ­suksessoppskrifta.

Fra innlegget til Kristian Ellingsen-Dalskaug. Her viser han hvor tøyelig løpen er.

Kalven vår viktigste ressurs

Under den nasjonale Økomelk-konferansen i Trøndelag i februar satte Kristian Ellingsen- Dalskau fra Veterinærinstituttet nettopp dette temaet på dagsorden. På Veterinærinstituttet har de bevist at løpen tåler store mengder mjølk. Den er svært tøyelig og at den bare rommer to liter er det rett og slett ikke noe hold i. De testet og ut om det hadde noe å si om kalven fikk mjølka kald og om smukken var slitt. Overraskelsen var stor da røntgenbilder viste at mjølka havnet i løpen uansett, men kalven ble kald (skalv) og sugebehovet var ikke tilfredsstilt. Derfor er anbefalingene kroppsvarm mjølk og at smukkene skiftes. Kalver skal ikke sutte på hverandre, på handa og så videre. Det er et kalvesignal om at kalven ikke får tilfredsstilt sine behov.

Berit måler hver enkelt kalv i mjølkefôringsperioden.

E-posten fra Berit

Til Guro Sveberg, Solveig Goplen og Oddfrid Vange Bergfjord

Hei ...

Viser til 3 gode og fine og kjempeviktige reportasjer i Buskap 1-2019 om kalver.På grunn av egen, dyrekjøpt erfaring, ønsker vi imidlertid å understreke viktigheten av å "undervise" om hvor mye råmjølk kalven trenger i det første levedøgnet.

Det er liten vits i å nevne "nok råmjølk" til oss som lærte at 2 liter første mål, 2 liter andre mål, 2 liter tredje mål osv. var nok. Det var det vi gjorde i alle år og vi hadde ikke fine kalver i det hele tatt!

Når vi så spurte veiledere og andre fagfolk og også andre produsenter til råds om hvordan de fikk friske og store kalver, gjorde vi som de sa ... vi ga dem det vi trodde var nok råmjølk, vi ga de kraftfor - som andre sa de gjorde - og kalvene dreit seg nesten ihjel selv om de aldri fikk mer enn 4 liter mjølk i døgnet. Resultatet blei å bruke bøttevis med Biopect og etterhvert noe elektrolytter. Det hjalp minimalt å kjøpe smokkebøtter, men litt.

Etter sommeren 2016 er vår kalvehistorie snudd på hodet. Hvorfor? Jo fordi at jeg helt tilfeldig kom i kontakt med ei som sa at hun var veterinær og jeg måtte bare spørre om det var noe jeg trengte hjelp til ...OM det var, jeg var mildt sagt fortvilet og frustrert over kalvene våre og hadde lyst til å gi opp alt. Denne veterinæren hadde akkurat vært på kurs og lært om kalver. Gjett om hun var til hjelp!!!

Nå gir vi kalvene minimum 6 liter råmjølk første døgn og de får så godt som all førstemålsmjølka og deretter andre og tredje mål. Deretter får de fra 7 og noen helt opp til 12 liter i døgnet! (Tankmjølk)

Nå har vi superfine kalver som ser pene ut og vokser godt! De er mellom 95 og 125 kg etter 2 mnd. Og det beste av alt, blir de av en eller annen grunn syk, tåler de det og kommer seg igjen!

Vi har også sett resultatet i at oksene blir raskere leveringsklare, nå venter vi spent på å se resultater på kuene.

Jeg er ganske sikker på at det finnes flere der ute som lærte "feil". Og de trenger å få dette inn med teskje! For man har ikke sjans til å skjønne hva man gjør feil med å kun få vite at det er "nok råmjølk" som er nøkkelen.

Så, vær så snill å gjenta det hver gang dere skriver om det! Alle leser ikke alt og deltar ikke på alle kurs der dette nevnes.

I den ene av artiklene ble det nevnt hvor mye råmjølk som skal til og det er bra, men det kan ikke sies ofte nok ...

Med hilsen Berit Tørnby