Q-bonden

Q-bonden

Redigert av
Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

Q-meieriene øker fokus på dyrevelferd

Dyrevelferd er stadig et tema som opptar næringa og forbrukeren. Q-meieriene er nå tilsluttet en gruppe som skal jobbe mot et dyrevelferdsprogram for storfe. Gruppa består av representanter fra Geno, Tyr, Tine, Nortura, KLF, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Animalia. Bakgrunnen for prosjektet er å sikre god dyrevelferd og drive systematisk forbedringsarbeid i norske storfebesetninger. Handlingsplanen omfatter melkeproduksjon, ammekuproduksjon og rene oppfôringsbesetninger/kvigeoppdrett. Det skal utarbeides retningslinjer som gir et godt grunnlag for måling av dyrevelferden i hver enkelt besetning. Resultatene skal først og fremst være til nytte for bonden, men også kunne benyttes til kommunikasjon med samfunn og media.

Etterbetaling på melk

Tine presenterte i februar driftsresultatet for 2018. Resultatet endte på det samme som året før, og på grunnlag av det foreslo de å innstille etterbetalingen på 57 øre pr. liter til sine melkeprodusenter. Q-meieriene følger som tidligere samme etterbetaling som Tine, og kommer derfor til å utbetale dette til sine produsenter på marsoppgjøret 10. april.

Utmerkelser på Jæren

Følgende av våre leverandører har gjort seg fortjent til elitemelk utmerkelse:

20 år

Todnem Samdrift DA 1998-2018

Hole Samdrift DA 1998-2018

15 år

Rolf Bratland 2004-2018

Nærland Samdrift DA v/ Siv Iren og Bjarte Nærland 2004-2018

Aili og Oddvar Erga 2004-2018

Per Døvik 2004-2018

Erga Samdrift DA v/Rune Erga 2004-2018

10 år

Nils Are Hatteland 2009-2018

Jan Erik Reime Ueland 2008-2018

Brekkå Samdrift DA v/Kenneth Anda 2008-2018

Karl Tunheim 2009-2018

Osmund Birkeland 2009-2018

5 år

Anders Malmin 2014-2018

Herredsvela Samdrift DA v/Magnus og Svein Herredsvela 2014-2018

Norland Drift DA v/Randi og Øyvind Norland 2014-2018

Alf Ingve Taksdal 2014-2018

Karen Våland 2014-2018

Reve Samdrift DA v/ Trond Kristian Refve 2013-2018

Kenneth Hole 2014-2018

Sigurd Orre 2013-2018

Horpestad Samdrift DA v/Jarle Horpestad 2013-2018

Livar Salte 2013-2018

Ole Anton Liverud 2013-2018

Følg oss på Instagram: @qgaarden og på Twitter: @Qbonden

(Fra venstre) Nils Are Hatteland, Marianne og Jan Erik Reime Ueland, Kenneth Anda (Brekkå Samdrift DA), Karl Tunheim.

Foto: Solveig Flåten