Animalia

Storfekjøttkontrollen

Redigert av:
Mina Klaseie

mina.klaseie@animalia.no

Hvilken kode for kalvingsvansker skal jeg bruke?

På Storfekjøttkontrollens nettsider under Nyheter og tips ­finner du en artikkel om hvilken kode som skal brukes for kalvingsvansker. Viktigst er kanskje at koden «Vet ikke» skal kun brukes dersom kalven er død ved funn og du ikke var til stede under fødselen. Var du ikke til stede, men kalven lever og er i fin form når du finner den, er det mer riktig å bruke koden «Ingen» (kalvingsvansker).

Klauvskjæring

Anbefaling fra Helsetjenesten for storfe er at alle hunndyr over 18 måneder og avlsokser bør ha klauvskjæring minst to ganger i året. Vi jobber med å få klauvskjæringsdata fra klauvskjærernes terminaler direkte inn i Storfekjøttkontrollen. Når dette er på plass vil registreringsbildet for klauvskjæring bli endret og tilpasset registreringene fra terminalene. Det betyr i praksis at man kan oppgi diagnose og behandling på beinnivå, flere klauvskjærere per dyr og så videre.

Inntil dette er på plass må du bruke Registrering > Klauvskjæring. Dersom du skal registrere mange klauvskjæringer med felles informasjon på flere dyr, kan det være lurt å gjøre dette via Masseregistrering i Besetning.

Nye regler for aktive avls­besetninger

Det er vedtatt nye regler knyttet til bruk av semin for aktive avlsbesetninger. Se tyr.no > aktive avlsbesetninger for mer informasjon. Rapporten Aktiv avl og avlsplan i Storfekjøttkontrollen er oppdatert iht. de nye reglene.

Gentester til bestilling i Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen tilpasses i disse dager utvidelse av dagens avstammingskontroll til at man kan bestille andre type gentester i tillegg. Det gjelder blant annet gentest for kollet/ikke kollet, dobbeltmuskulatur (Charolais) og hypotrichosis (Hereford)

Tips! Fast etternavn på kalver

Dersom du ønsker at siste del av navnet skal være ferdig utfylt med gårdsnavn for eksempel “av Høygård”, så legger du inn dette under Egne valg på oppslagstavla. Da er det enkelt å legge til “fornavnet” ved registrering av kalving. Tyr anbefaler at fornavnet følger året vi er i og alfabetet. Årets bokstav er O for Odin og Oline.

Frist avlsverdiberegning

Årets andre avlsverdiberegning gjennomføres i april. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av 31. mars. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.