Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Bygde om til løsdrift på fjellhylle

På ei fjellhylle i Valdres tok Kirsten og Per Arne Magnussen steget i fjor sommer, og bygget om fra båsfjøs til løsdrift med robot. De har tro på norsk landbruk og ønsket å investere i framtiden for seg og sine to sønner.

Det er bratt i Valdres som så mange andre steder i Norge. Det bød på noen utfordringer både med selve påbyggingen av et stort løsdriftsfjøs, men også med plassen på fjellhylla hvor Kirstens familie har drevet melkeproduksjon i generasjoner. De ønsket også å fortsette med støling på sommerstid, selv med et større bruk.

Investering i framtiden

Da beslutningen om utbygging var tatt, innebar det innkjøp av større melkekvote og relativt store investeringer for videre drift med melkerobot. Per Arne har ­allerede tatt steget fra å være heltids kjøpmann i Rema, til å bli melkebonde på fulltid. De to sønnene hjelper også til med gårdsdriften ved siden av skolearbeidet, og ekteparet sier de investerer og tilrettelegger for framtiden.

Går du også med tanker om å bygge nytt fjøs?

- Vi syntes det var veldig greit å ha noen å rådføre oss med gjennom hele prosessen. Vi bruker TINE Rådgiving til vanlig, både på avl, drift og dyrehold, så det var helt naturlig for oss å be om råd fra TINE før vi startet, sier Per Arne med et smil.

TINEs rådgivere hjelper deg med hele byggeprosessen, fra planlegging til innflytting – enten det gjelder nybygg, ombygging av eksisterende eller tilbygg.

En digital rundreise i TINE

Historier fra hverdagslivet i TINE, fortalt med digitale virkemidler.

I den digitale årsrapporten finner du videoer, animasjoner, interaktive kart, tekst og bilder som forklarer TINEs virksomhet i 2018 på en enkel måte. Den digitale årsrapporten kan du bruke både på PC, nettbrett og smarttelefon.

Bruk den som en presentasjon eller oppslagsverk.

For oss i TINE er det viktig å nå flest mulig med informasjon og opplevelser av hverdagen i TINE, helt fra melka produseres på gården til den står på kjøkkenbordet.

Her finner du den digitale årsrapporten:

Fôrkontroll for melkekyr

TINE og Mimiro har lansert en helt ny fôrkontroll for melkende kyr i TINE Mobil assistent. Med fôrrasjon og melkeveiing på plass, er det mulig å beregne fôreffektivitet og andre ­nyttige nøkkeltall som vil gi bonden stålkontroll på fôringa i 2019. – Hvis du ikke allerede har siste versjon, så oppdater og prøv. Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger!

Ny funksjonalitet under planlegging

Den nye fôrkontroll-løsningen markerer starten på et løp hvor Mimiro og TINE ønsker å koble registreringene bonden gjør på fjøsgulvet med nye muligheter for å drive fôrplanlegging.

Vi ønsker å gjøre det mulig å registrere fôrkontroller også for andre dyre­grupper. Både for oppdrett og kjøttproduksjon kan fôrkontroller være egnet styringsverktøy.

De ovennevnte funksjonalitetene er i tidlig planleggingsfase. Brukerinvolvering vil være en sentral del av den videre utviklingen for å sikre at vi lager funksjonalitet bonden trenger i ­hverdagen.