Geno

Medlemsinfo

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Storfeskolen Modul 3 – Fôring og fruktbarhet

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer.

Storfeskolen modul 3 holdes i Mosjøen VGS avd. Marka 24.-25. april 2019. Påmeldingsfrist er 4. april 2019.

Noen temaer for denne modulen er hvordan fôring påvirker fruktbarheten, holdvurdering, protein/urea, vitaminer og mineraler med mer.

Etter denne modulen skal du kunne:

 • • Ha forståelse av hvordan fôring påvirker fruktbarheten

 • • Kunne bruke holdvurdering som hjelpemiddel for riktig fôring

 • • Ha forståelse av praktisk riktig fôring i forhold til fruktbarhet

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand.KU™. Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og når, hvor, og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

Geno ønsker å legge én Storfeskole-modul til hver markedsuke, slik at alle fem modulene blir avholdt én gang per år på ulike steder i Norge. I løpet av en fem års periode har da samtlige moduler blitt avholdt i hver region.

Les mer om storfeskolen og meld deg på her: www.geno.no/storfeskolen.

Leveringsalternativer for faktura

Man kan velge flere ulike måter å motta seminfaktura fra Geno:

 • Skriftlig

 • PDF i en e-post

 • Avtalegiro – beløpet trekkes direkte fra konto (her kan man velge e-post eller skriftlig for å motta bilaget)

 • E-faktura – bilaget rett inn i banken, må godkjennes før betaling

 • EHF – rett inn i et regnskapssystem (for produsenter som er i ELMA registeret)

Man kan hente ut faktura fra mine sider/portal ved å logge seg inn med produsentnummer (per i dag gjelder dette kun seminfakturaer). Innloggingen finner du på geno.no under «logg inn» øverst i høyre hjørne.

Gratulasjons­plakat til nye fjøs

Kjenner du noen som nettopp har ­bygget nytt fjøs eller gjort store ­ombygginger i eksisterende fjøs? Da vil Geno gjerne høre fra deg slik at vi kan sende vedkomne en gratulasjonsplakat.

Vi trenger da opplysninger om:

 • Gårdsnavn

 • Navn på innehaver(e)

 • Telefonnr.

 • Byggår/år for ferdigstillelse av store endringer

Årsberetning og regnskap 2018

Konsernresultatet viser et overskudd på kr 0,8 millioner. Resultatet i Geno morselskap er kr 6 millioner. Samlet omsetning i Geno konsern var på kr 376 millioner i 2018.

Geno morselskap har økte driftsinntekter på kr 5,5 millioner. Økningen skyldes økt verdi på inntekt av sædsalg nasjonalt samt økt salg av GS-test.

Salget fra Geno mor til Geno Global AS var i 2018 kr 15 millioner, som også er en økning på kr 3 millioner fra året før.

Semin/insemineringstjenesten omsatte for kr 170 millioner, og dette utgjør ca. halvparten av Geno mor sin omsetning. Total investering i kjønnsseparering i årene 2017-2019 vil utgjøre ca. 50 millioner.

Geno Global AS har et økt salg, særlig er det Kina som har solgt godt dette året. Geno Global har også betalt ned gjeld på 4 millioner til Geno SA. Produktet NRF prises høyere enn Holstein, som et premiumprodukt i internasjonale markeder. Det er foretatt en avskrivning på datterselskapet Xsires i Nederland der Geno eier 90 prosent.

SpermVital har hatt mindre salg i Norge som følge av blant annet noe mindre tilgjengelig enn tidligere på utvalgte okser, men SpermVital har økt salget internasjonalt.

Styret vedtok å godkjenne årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2018. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 6 022 000 for Geno SA. For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 802 000. Styret innstiller overfor årsmøtet på at overskuddet tillegges egenkapitalen.

Geno på sosiale medier

Geno er til stede i mange kanaler. Følg oss på:

 • Facebook: @GenoNorge

 • Instagram: @genonorge – bruk gjerne #Norwegianred hvis dere tar flotte bilder av NRF

 • YouTube-kanal: Geno SA. Her finner du de fleste av videoene vi produserer. Dette er informasjonsvideoer, oksevideoer, kvige­videoer og webforedrag. Følg oss på YouTube for å få oppdatering når vi legger ut nye videoer.