Tema: gras

Vurder grasbergings-utstyr etter behov

Mulighetene for å velge en individuell grashøstelinje er uendelige og kan skreddersys til hvert eneste gårdsbruk. Faren for å bli over – eller feilmekanisert er stor.

Wolfgang Dohrn

Rådgiver i NLR Nord-Norge

wolfgang.dohrn@nlr.no

Både lessevogn og rundballepresse passer i en enmannslinje.

Foto: Knut Alsaker, NLR Nord-Norge

Mange årsaker, som forandring i produksjonen og arealtilgangen eller motivasjon for nyinvestering fører til ulike valg i mekaniseringslinjer for grashøsting.

Direkte eller totrinns høsting

Slaghøstere er ikke så synlige ­lenger som tidligere, men for noen er denne redskapen sentral i mekaniseringslinjen. Den høver best til direkteslått, og graset skal en tørrstoffprosent på under 25 for at høsteren klarer å knuse og kappe graset slik at det pakker seg godt i siloen. Låge drifts – og vedlikeholdskostnader og lett håndterbarhet kan trekkes fram som fordeler. Med forholdsvis lave investerings – og vedlikeholdskostnader vil utstyret gi økonomisk gunstig drift og passe godt til mindre bruk (under 150 dekar) med korte kjøreavstander til siloen. En dobbekutter eller multikutter gir større arbeidskapasitet, gir graset en tøffere behandling ved noe høyere tørrstoffprosent, og vil med rett hjulutrustning gi god flyt på bæresvak jord. Utfordringen med slåmaskiner brukt i direktehøsting er nok bemanning for å berge graset raskt nok uten kvalitetstap.

Skiveslåmaskiner

Skiveslåmaskiner finnes i mange utforminger, slept med drag og hjul eller i hengende i front, sommerfuglutforming med front – og en eller to sidemonterte maskiner eller hengende på trepunkt. Lik for alle er stor kapasitet som bidrar til effektiv utnytting av kortvarig godvær. Disse er mest vanlige i dag. Stengel­behandlingsutstyr er standard hos mange slåmaskiner og nødvendig for å legge graset i streng. Skiveslåmaskiner uten stengelbehandling er gunstig i drift, lett og plukkingen vil ofte kreve bruk av samlerive for å unngå fôrtap. Stengelbehandlingsutstyr koster mer i drivstoff og vedlikehold, men vil være nødvendig for å oppnå en raskere fortørking i graset ved høyere tørrstoffprosent.

Unngå forurensing med rett innstilling

Umiddelbar innpakking ved kombipresser.

Foto: Einar Båfjelldal, NLR Nord-Norge

Rotor- eller pickup-river sørger for at grasstrengen kan luftes, vendes, samles eller spres. Bruk av river gir derfor en raskere fortørkings­effekt. En slett overflate er den viktigste forutsetning for lite for­urensing av graset ved bruk av disse. I tillegg til det er den rette innstillingen og kjøreteknikken essensielt for å oppnå rask fortørk eller for å unngå fôrtap og for­urensing av fôret. For mye fart ved bruk av sprederiver gir ujevnt kast og dermed ulik fortørking. Det er arbeidsbredden som øker arbeidskapasiteten mer enn ­hastigheten. Omdreiningen på kraftuttaket må tilpasses fuktig­heten i graset for å unngå unødvendig drysstap. Ved rotorsamleriver skal grasstrengen legges slik at det etterfølgende pickup-ut­styret får med hele bredden av grasstrengen. Noen modeller er utstyrt med en hjulopphenging som kan vinkles slik at fôrtapet minimeres under strenglegging. Nese – og støttehjul sørger for god stabilitet i bakker. Tindene skal ha en bakkeklaring på minst tre cm. Med økt arbeidsbredde ved rotorsamleriver øker også faren forurensing og næringstap. Frontmonterte Pickup-river kan kjøres med noe høyere hastighet. De løfter graset enten opp på et bånd, som legger det sideveis, eller opp i en senterstreng. Dette for å unngå kjøring på strengen. Subbing av gras blir her minimalt.

Rundballer eller silo?

Rundballeteknikken i grasberging er en ganske væruavhengig ­teknikk, krever lite bemanning, er kostnadsgunstig ved store transportavstander og har fordelen at fôringen kan differensieres. En bein grasstreng, som er tilpasset arbeidsbredden til pick-uppen er forutsetning for effektiv balling. En tett presset rundballe forutsetter bruk av kniver, opptil 15 kniver gir merkbar forskjell på tettheten mens forskjellen minimeres ved en videre økning med opptil 25 kniver. En siloballe skal være tett presset, mens en høyballe kan presses mindre tett, særlig når den må ettertørkes. En fastkammerpresse er enklere å handtere og mer kostnadsgunstig enn en variabel kammerpresse. Kjernen i rundballer, presset i fastkammerpresser, er løsere enn i den ytterste delen, og dette kan føre til forskjellig kvalitet i samme rundballen, særlig ved en høy tørrstoffprosent i graset. Komprimeringen av grasmassen er sterkest og mest jevn i variable kammerpresser. Det skal være rikelig med plast rundt rundballen. Minst seks lag er anbefalt ved en tørrstoffprosent opptil 35. Den dobbelte mengden kan hindre mugg når tørrstoffprosent er over 60.

Silolegging kostnads­gunstig ved overkommelige avstander

Frontmontert pick up rive som frakter gras sideveis.

Foto: Einar Båfjelldal, NLR Nord-Norge

Effektiv grasberging til silolegging er mer væravhengig og krever større bemanning. Til gjengjeld er dette en veldig kostnadsgunstig metode ved overkommelige transportavstander. En fin/eksaktsnitter enten front – eller sidemontert, slept eller sjølgående krever mye bemanning, flere vogner og store arealer for å utnytte den store kapasiteten redskapen har. Snitteren gir en kort og jevn kuttelengde, som ikke bare gir god pakking i transportredskapen eller siloen, men også lettere blanding i fôrblanderen.

En lessevogn er ofte utstyrt med en rotorinnmating, hvor gras­massen blir ført over kutteorganet og fraktet i vogna. Denne red­skapen er en typisk enmannslinje. Graset blir ikke kuttet så jevnt og kort som ved bruk av en finsnitter, men transportkapasiteten kan være på høyde.

Gammel redskap i ny drakt

Slåmaskiner med dobbelknivbjelke, montert til en to – eller ­firehjulstraktor er en interessant redskap som har havnet i glemmeboka. Til småskalalandbruk og skjøtsel av kulturlandskap, i ulendte terreng, eller på avsidesliggende arealer er denne red­skapen veldig aktuell. Med tanke på mindre drivstoffkostnad, lågere jordbelastning eller bedre gjenvekst etter slått anses slåmaskiner med dobbelknivbjelke som mer miljøvennlig enn bruk av skive­slåmaskiner. Større vedlikehold skal til for å holde knivbjelken funksjonsdyktig, men nytten av dobbelknivbjelke i slåmaskiner i grasberging og skjøtsel av landskap kan veie opp for utgiftene. Her har vi mye å følge med i utvikling og mye å lære fra andre land.

Analyser gården ressurser og behov

Har man et ønske om å sikre god kvalitet er rask innlegging i silo eller plast avgjørende. Har man små arealer, lite folk og overkommelige avstander til fôrlageret vil slaghøster/dobbeltkutter/multi­kutter og tilhenger eller lessevogn være et like godt alternativ til rundballepressing. Særlig når man kan bruke eksisterende siloer. Ved stort areal og tilgang til mye folk vil snitteren være et passende redskap. Ved lange transportavstander og ønske om fleksibilitet kan rundballepressing være et like godt alternativ til snitter og mange transportvogner.