Avl

Avlsstatuetten 2013

Bjørn Johansen

Denne årgangen var godt representert med ulike oksefedre og totalt sett var eliteoksene forskjellige, men produksjonsevnen på melk og jurindeksen var høy. For juligranskingen var det 10918 Val som leder kampen om statuetten med 35 i avlsverdi foran 10923 Prestangen. I oktobergranskningen er det 10876 Økland som topper listen med 27 i avlsverdi og blir statuettvinner foran 10923 Prestangen og 10918 Val. 10876 Økland var født i 2007 hos Jorun og Per Ingolf Økland i Tysnes i Hordaland. Far til oksen var 5633 Hauske - en sønn etter svenskeoksen Udden 6564. Mora 427 Dolly var født i 2006 og hadde en kuindeks på 105 og en avlsverdi på 10. Den var etter 5646 Heigre.

10876 Økland som vant avlsstatuetten 2013.

Foto: Gunnar Klingwall.