Avl

Neste steg i utviklingen av ny Geno avlsplan

Utviklingen av ny versjon av Geno avlsplan går sin gang. Vi legger stadig ut ny funksjonalitet. Det er fint å se at en del produsenter og rådgivere allerede har tatt den nye versjonen i bruk.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent

anne.guro.larsgard@geno.no

I februar ble det lagt til en del ny viktig funksjonalitet i Geno avlsplan som vil bli beskrevet her.

Sette krav til avkommene som blir planlagt

Prinsippene for å styre oksevalgene i den nye versjonen er beskrevet i tidligere utgaver av Buskap. Den er betydelig endret fra den gamle planen, og dersom dere sammenligner oksevalgene i de to versjonene, vil dere se at de er svært forskjellige. Fram til i februar baserte tildelingen i den nye versjonen seg på generelle krav til avkom som ble styrt sentralt og var gjeldende for alle. Fra februar har det blitt gjort mulig for bruker å legge inn egne krav. Ved å klikke på «Krav til avkom» åpner det seg ei side, som inneholder mulighet for å legge inn minimumskrav til indekser man ønsker at kombinasjonene som planlegges skal ha. Kombinasjonene sine indekser beregnes som gjennomsnittlig indeks til ku (mor) og okse (far). Dette er mulig for alle egenskaper som det beregnes indekser for på NRF. For noen eksteriøregenskaper er det også mulig å legge inn krav til maksimumsverdier. Når du går inn på siden vil du se verdiene som i utgangspunktet er lagt inn. Disse kan du overstyre, med å justere de opp eller ned, fjerne krav eller legge til nye.

Viktig med minimumskrav til egenskaper du vil forbedre

Har du ønske om at besetningen din skal forbedre seg spesielt for noen egenskaper, legger du inn krav for disse. Vi vet at noen robotbesetninger er spesielt opptatt av høg utmjølkingshastighet og gjerne vil unngå framtunge jur. Da er det viktig å legge inn minimumskrav på hastighet og på jurbalanse. Besetninger som har et ønske om å drive kombinert mjølk og kjøttproduksjon på NRF, vil kanskje legge inn strengere krav til kjøtt. Dersom du kun ønsker dyr med høg avlsverdi, og ikke er så opptatt av enkeltegenskaper, legger du inn krav til samla avlsverdi. I alle tilfellene vil planen velge ut okser som er sterke på de egenskapene som du har satt krav til. I tillegg vil det sørge for å bruke de oksene som er sterkest, på de kyrne som er svakest på tilsvarende egenskap.

Vis måtehold med kravene

Dersom du legger inn strenge krav til mange egenskaper, sier det seg selv at det ikke vil være mulig å oppfylle. Planen vil likevel komme ut med okseforslag, og dette vil være de kombinasjonene som er nærmest å oppfylle kravene. Vi anbefaler likevel å vise måtehold. Med krav til mange egenskaper, vil det bli tilfeldig hvilke av kravene som er nærmest ved å bli oppfylt i ulike kombinasjoner. Med det mister du muligheten for å styre besetningen i en bestemt retning. Vær derfor bevisst på hva du ønsker fokus på i besetningen din, og begrens antall egenskaper du legger inn krav på. Ta gjerne en diskusjon med avlsrådgiveren din om dette.

Med denne muligheten bør du ha mindre fokus på enkeltokser, og det bør være mindre aktuelt å fjerne okser som du ikke liker profilen på. Slike okser vil i dette systemet kun komme opp på kyr de lar seg kombinere med, og likevel oppfylle de kravene som du har lagt inn. Det vil bidra til å sikre den avlsmessige variasjonen i besetningen din.

Figur: I dette skjermbildet kan du sette krav til avkommene du vil planlegge i besetningen din.

Velge inn okser utenom standardutvalget

Stadig flere gardbrukere gjør spesialbestillinger, har egen dunk og inseminerer kyrne sine selv. I slike tilfeller er det viktig å kunne inkludere okser utenom standard eliteokseutvalget i planen. Det er nå mulig å gjøre ved å klikke på Oksevalg. Nederst på denne siden kan du legge til andre NRF-okser. Merk at du alltid må legge til maksimalt antall ganger du vil at oksen skal kunne komme opp som førstevalg. Samtidig gis du mulighet for å fjerne okser som ikke skal inkluderes i planen. Dersom du krysser av for at du er eierinseminør, vil du få mulighet for å redigere feltet som styrer maksimalt antall ganger eliteoksen kan forekomme som førstevalg.

Når du lukker sidene du har gjort valg i, kjøres det en ny plan som inkluderer alle valg som ligger inne.

Genomisk slektskap

For alle dyr som er genotypa, kjenner vi det sanne slektskapet til andre genotypa dyr. Dersom ei genotypa ku står med feil far i Kukontrollen, vil Geno avlsplan nå sørge for at det likevel ikke blir brukt en okse som er i slekt med kua. Det samme gjelder dersom ku og okse har mye felles slektskap bakover i stamtavla. Det vil avdekkes gjennom genotyping, og man unngår å kombinere slike dyr. For ikke genotypa dyr, unngås kombinasjoner der ku og okse er oppført med samme far.

Videre utvikling

Akkurat nå jobbes det med å få individvalg på plass. Her er planen at det kan legges inn tre individegenskaper per ku, og at disse egenskapene kan vektes fra 1 til 3. Videre prioriteringer vil være:

  • Mulighet for å velge RedX på enkeltkyr, og da kun få tildelt okser som tilbys med denne sædtypen.

  • Mulighet for å reservere kyr til andre raser enn NRF. Her vil det kun bli valgt rasenavn og ikke konkrete oksenummer.

  • Viking Rød okser skal være mulig å inkludere.

Det skal komme opp NRF-oksefor­slag på kyr som ikke har rasekode NRF. Dersom gard­bruker ønsker annen rase, kan det legges inn.

Gammel versjon vil utfases

Når alt dette er på plass, ønsker vi å fase ut den gamle versjonen. Vi vet ikke akkurat tidspunkt for når det vil skje, men det vil være i god tid før toppsesongen for inseminering til høsten. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med den nye versjonen, og gi tilbakemeldinger underveis. På den måten kan vi sørge for å bli kvitt barnesykdommene, før den tas i bruk for fullt, og med det reduserer risikoen i overgangsfasen.