Avl

Viking Rød-­oksene får norske indekser og avlsverdier

Heretter vil Viking Rød-okser helt fra de blir importert bli presentert med indekser og avlsverdier basert på vår egen avlsverdiberegning.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Leiv Sigbjørn Eikje

Avlsforsker i Geno

sigbjorn.eikje@geno.no

Inntil nå har importerte okser av Viking Rød blitt presentert i Genos oksekatalog og avlsplan med de indeksene de har fått beregnet i Viking. Samla avlsverdi har blitt omregnet til norsk avlsmål. Først når oksene har fått minimum 70 døtre i produksjon i Norge, har Geno beregnet indekser og avlsverdier på disse oksene basert på nasjonale data. Da disse importoksene kun blir brukt i en begrenset periode, betydde det at så lenge de var tilgjengelige i dunkene, ble de presentert med indeksene beregnet i Viking. Men å gjøre det på denne måten, forutsetter vi at nivåene på egenskapene i Viking Rød og NRF er like. Dette vet vi at er en forutsetning som ikke stemmer.

Genotyping har gjort det mulig at Viking Rød-okser som 24027 VR Volvo P heretter vil få beregnet indekser og avlsverdier basert på norsk avlsverdivurdering.

Foto: Alex Arkink

Ulike avlsmål

Avlsmålene og -tiltakene i de to populasjonene er, og har historisk vært forskjellig, og med det gitt ulik utvikling på egenskapene. En Viking Rød-okse med indeks på for eksempel 110 for mjølk, kjøtt eller fruktbarhet, har derfor ikke det samme genetisk nivået som en NRF-okse med samme indeks. I mangel på en god måte å oversette indekser fra ulike populasjoner på, har denne forenklingen likevel blitt gjort.

Figur 1. Litt av stamtavla til 24027 VR Volvo P

Genotyping gir nye muligheter

Med mulighet for å genotype importoksene, og utnytte den informasjonen i våre avlsverdi­beregninger, blir sammenligningsgrunnlaget bedre. Vi har allerede systematisk genotypet aktuelle importkandidater i et par år, og de beregna avlsverdiene har vært et viktig kriterium for hvilke Viking-okser som har blitt valgt ut for bruk i NRF. For at disse avls­verdiene skal ha en høy sikkerhet, betinger det at Viking-oksene har slektninger i Norge med registreringer på produksjon, helse, eksteriør med mere. Basert på at det gjennom tidene har vært en betydelig utveksling av okser i Norden, har dagens importkandidater totalt sett mange slektninger i Norge med slike registreringer. Det har derfor blitt gjort et arbeid med å legge inn stamtavleopplysninger på alle nye importkandidater, slik at systemet kan spore opp historiske slektninger med registreringer i Kukontrollen.

VR Volvo P som eksempel

Et eksempel på dette er oksen 24027 VR Volvo P som nå brukes som VR Eliteokse. Selv om denne oksen verken har avkom eller halvsøsken med data i Norge, er det mulig å utnytte informasjon fra andre slektninger. Som stamtavla viser (se figur) har oksen flere forfedre som er brukt i Norge (23011, 23009, 22025 og mange flere ­lengre bakover). Disse oksene har mange døtre med data i norsk Kukontroll, og dataene om disse inngår i Geno sin avlsverdiberegning. Noen av disse kyrne er genotypet, og disse vil være ­spesielt viktige i forhold til å vektlegge informasjon som finnes på en optimal måte.

Tabell 1. Verdiene som de gjeldende VR eliteoksene har fått beregnet i henholdsvis i Norge og i Viking.

Stam­bok­nr.

Avlsverdi

Mjølk

Kjøtt

Jurhelse

Andre sjukd.

Fruktbarhet

Geno

Viking

Geno

Viking

Geno

Viking

Geno

Viking

Geno

Viking

Geno

Viking

24023

10

12

128

120

87

103

98

96

87

100

80

89

24024

16

18

115

112

92

94

108

109

102

111

104

105

24026

18

17

122

117

79

103

113

107

103

104

90

99

24027

19

13

123

115

83

100

102

99

99

95

88

93

24030

22

24

122

109

73

106

108

107

100

97

104

112

Tabell 1. forts.

Utmjølking

Lynne

Jur

Bein

Klauvhelse

Geno

Viking

Geno

Viking

Geno

Viking

Geno

Viking

Geno

Viking

96

108

95

101

107

103

106

110

99

112

100

94

105

111

110

108

116

106

95

106

94

97

99

102

116

105

103

98

97

105

105

112

101

96

120

109

115

109

96

93

95

108

90

99

123

111

110

118

89

107

Avlsverdier på vår egen avlsverdiberegning

Basert på dette er det besluttet at vi framover vil presentere indekser og avlsverdier på importerte VR-okser fra vår egen avlsverdiberegning, helt fra de blir importert. Verdiene de har beregnet i Viking vil med andre ord ikke bli brukt lengre. Denne endringer trer i kraft etter det andre eliteokseuttaket i 2019, som vil si fra andre uke i mai.

Tabellen viser at det kan forventes en del endringer i indekser og avls­verdier på importokser. Dette er bare et utvalg av hovedindeks­ene. Dersom man sammenligner detaljegenskaper på jur og bein, kan større forskjeller observeres.

Vi ser på dette som en betydelig bedre måte å presentere VR-­eliteoksene på, gjennom at de blir beregnet i samme system, og har indekser som i mye større grad er sammenlignbare enn før. Ettersom det genotypes døtre etter import­er vil sikkerheten øke ytterligere, på samme måte som for norske okser.