Reportasje

En ny generasjon ­mjølkeprodusenter

Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Tekst og foto

Interessen for kurs i Kusignaler er stor. Etter at temaet ble satt opp på Tinesida i vår er mange påmeldt. Medlemssenteret kan melde om mange påmeldte så langt. Tine har per i dag kun fem Kusignaltrenere, mens FK, Nortura og NLR har noen få i tillegg.

Framtidsbønder på Kusignal-kurs på Jønsberg

På Jønsberg videregående skole ble det siste uka i mars arrangert et kurs. Det som var svært påfallende var at det kun var helt unge bønder som deltok på kurset. Flere av deltakerne har og annen yrkeserfaring før de tok over gården og jobber gjerne fortsatt ute, mens forrige generasjon jobber aktivt på gården. Flere målbar at de trenger kunnskap for å se bedre hva kyrne forteller. De vil bli gode, og de har heller ikke vokst opp eller blitt opplært til å se etter kusignaler. De trenger kunnskap for å jobbe mer profesjonelt med dette temaet på egen gård, lese dyra og avdekke feil og mangler. Kusignalkurs har en teoridel og arbeidsøkter ute i vertsfjøset. Det hele ender opp i en tiltaksplan for vertsfjøset.

Tiltakslista på Jønsberg med avstemning over betydningen av tiltakene

Hørt på kurset:

  • Jeg vil ha orden og system på arbeidsplassen vår hjemme på samme måte som når jeg jobbet ute.

  • Jeg mener at jeg er mer opptatt av dyrevelferd enn forrige generasjon, og jeg mener at det er god økonomi i god dyrevelferd.

  • Jeg skal jobbe hjemme og jeg trenger å lære å se avvikende atferd.

  • Jeg tenger trygghet for å stå på for å få gjennomslag for endringer.