Storfe2019

Den digitale ­revolusjon utfordrer landbruket

Kampen vil stå om kontrollen med bondens data.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og foto

Daglig leder i Mimiro, Harald Volden, advarte om å basere dataflyt på idealisme.

Mimiro handler om mye mer enn å lage dataverktøy for bonden, sa daglig leder i selskapet Harald Volden i en presentasjon på årsmøtet til Geno. – Det handler om å få tak i og forvalte data for bonden.

Mimiro er eid av Tine og Felles­kjøpet Agri og skal utvikle fram­tidas dataløsninger for bonden. Mimiro har også ambisjoner om å selge sine løsninger internasjonalt.

Ikke selvsagt at data kommer inn

Harald Volden advarte mot å basere dataflyt på idealisme. Han viste til at mens 98 prosent av melkekyrne er med i Kukontrollen, var det bare 65 prosent av besetningen som fikk godkjent års­oppgjør for 2018. – Vi må klare å skape løsninger der ­bonden ser en verdi for seg selv ved å ­r­egistrere og rapportere data, sa Volden.

Strategien til Mimiro er å lage en åpen plattform som skal gi ­bonden styringssystemer og beslutningsstøtte. I og med det er en åpen plattform kan eksterne utviklere lage programvare/apper til nytte for bonden via plattformen. Dermed får en mulighet til å samle mer av programmene på ett sted.

Figur 1. Målene for Mimiro er gode beslutningsstøttesystemer for bonden med minimalt tidsforbruk til registrering og rapportering.

Illustrasjon: Mimiro

Eierskap til data

Harald Volden kunne fortelle at de har brukt mye juridiske ressurser på å utrede eierskapet til data. Konklusjonen er at det er bonden som eier de enkelte registreringene, såkalte faktumdata. Hvem som eier de bearbeidede dataene arbeides det med å få en juridisk avklaring på, men hovedprinsippet for Mimiro er at bonden skal bli «sjef» over egne data.

Vi må klare å skape løsninger der bonden ser en verdi for seg selv ved å registrere og rapportere data.

Mimiros digitale økosystem

Harald Volden listet opp fire hovedelementer i Mimiros digitale økosystem. Ett element er å ta imot og lagre data. Med automatiserte registreringer som i en melkerobot vil det genereres gigantiske datamengder. Automatisk datafangst er et annet element, og da er bruken av ulike typer sensorer sentralt. For eksempel kan fett, protein og laktose i melka analyseres ved hver eneste melking. Videre må det utvikles analyser og modeller som kan foredle de store datamengdene til nyttige beslutningsstøttesystemer (digital råd­giver) for bonden. Men uten en bonde med kompetanse og trygghet i å ta i bruk løsningene vil en ikke lykkes, understreket Volden.

Figur 2. Verdien av å se data i sammenhenger. Utgangspunkt

Illustrasjon: Mimiro

Resultat

Utvikling i samspill med bonden

Mimiro har med 125 bønder som tester løsninger ut underveis i utviklingen. Foreløpig har Mimiro lansert Fôrkontroll, og Harald ­Volden brukte den som eksempel på hva som kan oppnås ved ­kombinasjon av data. Det arbeides med å videreutvikle løsningen for fôreffektivitet En besetning som får opp en fôreffektivitet på 1,31 kg EKM/kg tørrstoff kan med få tastetrykk få råd om å endre fôrrasjonen til 2 kg mer grovfôr og 3 kg mindre kraftfôr som i dette tilfellet økte fôreffektiviteten til 1,64 (se figur 2).

Resultat

I juni kommer Tine bedriftsstyring (TBS) i Mimiro-drakt, og mange andre løsninger er rett rundt ­hjørnet (for eksempel prøvesvar melk, tanklapp, levering slakt, melkeprognose og avregning, prøvesvar og nøkkeltall).

Harald Volden mente løsningen Mimiro utvikler byr på kjempe­muligheter for Geno blant annet for nye fenotyperegistreringer. Siden det er Mimiro som skal drifte Kukontrollen fremover vil det være nødvendig med nye avtaler mellom Geno og Mimiro.

Mobilen gjenkjenner traktor og arbeidsoppgave

Den digitale framtiden åpner muligheter vi knapt har fantasi til å forestille oss. Harald Volden nevnte at Mimiro i samarbeid med Bosch prøver å utvikle en løsning der mobilen gjenkjenner traktoren og hvilken type utstyr som er i bruk. Visjonen er at bare ved å ha mobilen i lomma kan den registrere traktortimer knyttet til skifte og arbeidsoperasjon (for eksempel pressing). Harald Volden sa at Mimiro ønsker kontakt med ­bønder som i sommer kan hjelpe til med å teste løsningen og samle inn data.