Tema: beite

Unngå plast på beite og i fôret

I en artikkel i Buskap nr. 5 i 2018 (den finner du på www.buskap.no) skrev veterinær Per Kristian ­Groseth en artikkel om plast i vomma. Ved et Nortura-anlegg ble det i en fireukers periode funnet plast i vomma på 3,4 prosent av storfeslaktene. Trønderavisa omtalte i fjor at Norturaslakteriet i Malvik fant taurester, plastfolie, plastposer og potetgullposer i vomma på mange kyr som ble slaktet. Fremmedlegemer kan føre til sak der i slimhinna i indre ­organer og passasjeproblemer. Plasten vil ofte pakkes sammen til en ball av vommotorikken og kan fylle opp så mye at det går ut over kuas evne til å ta opp fôr.

Før årets sesong oppfordrer vi til å være nøye med å ta en runde på beitet og få fjernet all plast før kyrne slippes på beite.

Kyr kan ete så mangt og på slakteriene finner de alt fra plastfolie til potetgullposer i vomme. Sørg for å fjerne all plast

Foto: Frida Irene Meyer