Reportasje
DANSK KVÆGKONGRESS2019

Strengere ­regler for ­øko-melk i USA

Det er nulltoleranse for antibiotikabruk i regelverket for økologisk melkeporoduksjon i USA. Én eneste behandling og kua må ut av fjøset.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og bilder

Brad Heins, professor ved University of Minnesota og leder for en økologisk forsøksgård, kunne fortelle om rigid regelverk for økologisk melkeproduksjon, men også en melkepris som ligger vesentlig over konvensjonell melk.

Brad Heins som er professor ved University of Minnesota og leder for en økologisk forsøksgård i USA kunne under Dansk Kvægkongres fortelle om et meget rigid regelverk for økologisk melkeproduksjon i USA. Bruk av antibiotika og hormoner er totalforbudt. Over 30 prosent av tørrstoffopptaket må være fra beite og beiteperioden skal være på minimum 120 dager. Men, sa Heins, ligger forholdene til rette for det må beiteperioden forlenges. Alt fôr må være økologisk og dyrene skal ha frihet til bevegelse og kyrne skal ha adgang til utendørs lufteareal hver dag året rundt. Bare en melkeerstatning er godkjent brukt og den er kostbar. Alle dyr må ha vært under økologisk drift i ett år før de sertifiseres som økologiske og et dyr som ikke lenger godkjennes for eksempel på grunn av en antibiotikabehandling kan aldri mer bli økologisk.

Små besetninger

De fleste økologiske melkebesetningene i USA ligger i nord-øst og er gjennomgående små sammenlignet med konvensjonelle. 83,3 prosent av øko-besetningene har mindre enn 100 kyr og halvparten har under 50. De fleste har også båsfjøs. Men Heins fortalte at det begynner å komme noen store øko-besetninger blant annet i Texas.

Må forbedre managementet

Med et rigid regelverk med totalforbud mot bruk av antibiotika, må managementet forbedres. Heins mente dette var viktigste årsak til at mange vegrer seg for å gå over til økologisk drift. Forebygging blir en sentral strategi og vaksineringer utbredt. Heins sa de fleste vaksinerte mote det som var mulig å vaksinere mot (luftveissjukdommer, mastitt). Medikamentell parasittbehandling er tilltatt som et akuttiltak, men da er det en veterinær som må godkjenne at det er et nødvendig tiltak. Avhorning er tillatt såfremt det brukes smertestillende behandling. Heins fortalte at forbudet mot bruk av antibiotika og hormoner førte til utstrakt bruk av naturpreparater. Aloe Vera er vanlig å bruke mot hevelser og hvitløk mot infeksjoner.

Figur 1. Melkepris for økologisk og konvensjonell melk. Kilde: West Central Research and Outreach Center (WCROC)

Bedre melkepris

Mange økobesetninger har 60 prosent av tørrstoffopptaket fra beite i uteperioden. Det beites små skifter og dyrene flyttes hver 12 time eller en gang om dagen, for å få fordelt gjødsla jamnere. Heins mente det var en fornuftig strategi å beite mest mulig siden innkjøpt fôr er dyrt. Han oppfordret også til å bruke den beste jorda til beiter, og ikke til korn slik mange var vant til. Melkeprisen for økomelk svinger som prisen for den konvensjonelle, men har hele tiden ligget over. I perioder har økobøndene fått dobbelt så mye betalt for melka som de som driver konvensjonelt (se figur).

Bedre fettsyresammensetning i grasmjølk

Hvis vi legger evolusjonen til grunn er vi mennesker skapt for et forhold mellom omega 6 og omega 3 på ca. 1 (Brad Heins). Slik er forholdet i ulike typer melk (USA):

Konvensjonell melk

5,7

Økologisk melk

2,3

Grasmelk

0,95

Deltakerrekord

Dansk Kvægkongres satte ny rekord med til sammen 2 400 deltakere i løpet av de to dagene den årlige kongressen i Herning varer. Med under 3 000 melkeprodusenter er det en imponerende oppslutning. Kongressen åpner med årsmøte i Dansk Kvæg og styre­leder Christian Land var bekymret for Brexit. En hard brexit kan få store konsekvenser for den danske landbrukseksporten som utgjør 25 prosent av den totale vareeksporten fra Danmark. Når de finansielle bidragene fra Storbritannia forsvinner vil det også føre til innstramninger i landbrukspolitikken. Klima er høyt på dagsorden også i Danmark og utspillet fra Dansk Kvæg om lengre laktasjoner og færre kalvinger ble sterkt krisisert fra produsenter under årsmøtet. Det ble også presentert et klimaverktøy som skal hjelpe bøndene til å sette sammen en fôrrasjon som gir lavere metanutslipp.