Reportasje

NRF-gener gjør det godt i varmen

NRF-kyrne er populære i Israel fordi de melker bra og gir god ­melkekvalitet til tross for at det kan blir svært varmt.

Chris McCullough

Frilansjournalist

Tekst og foto

Oversatt av

Rasmus Lang-Ree

Melkebonden Jonathan Amir er imponert over hvor bra NRF-kyrne fungerer under tøffe klimatiske forhold i Israel.

Israel ligger helt i toppsjiktet i verdennår det gjelder melke­ytelse. De har avansert på denne listen siden 50-tallet ved hjelp av effektiv avl og anvendelse av teknologi. Melkebonden ­Jonathan Amir driver en gård med 70 melkekyr i HaYogev i Jesreel Valley-området nord i Israel. Besetningen hans er delt i en tredjedel holsteinkyr og to tredjedeler NRF/NRF-krysninger som han er en stor beundrer av. ­Snittavdråtten for hele besetningen ligger på 11 000 liter med fire ­prosent fett og 3,6 prosent protein og et celletall på 200 000.

Må avkjøle kyrne

– Kyrne våre oppstalles i et fjøs uten vegger, men med tak for å gi kyrne skygge, forteller Jonathan.

– Vi har ingen liggebåser, men må sørge for at kyrne får avkjøling fordi lufttemperaturen her kan komme opp i 38 til 40 grader. Gården vår er bare 100 meter over havnivå og derfor har vi høy luftfuktighet i tillegg til varmen. Varmestress kan ha forferdelige konsekvenser for kyrne så om natta har vi vifter som går når temperaturen er over 20 grader for å kjøle ned kyrne. Snø har vi ikke hatt siden vi hadde det i to dager i 1991, avslutter Jonathan.

NRF-kyrne er gode til å melke, pluss at melka er av veldig god kvalitet

Jonathan dusjer kyrne med vann fem ganger i løpet av dagen for å hjelpe til å holde kroppstemperaturen deres nede på den varmeste tiden på dagen. All melka blir levert til Strauss Group, et meieri som betaler Jonathan 1,99 israelske shekels pr. liter, og det tilsvarer ca. 47 eurocent (ca. NOK 4,60). Jonathan forteller et NRF-kyrne er godt tilpasset de klimatiske forholdene og presterer veldig bra til tross for tøffe forhold.

Mye melk med god kvalitet

Åpen fjøs med liggeareal (ikke liggebåser) og vifter for å kjøle ned kyrne.

– NRF-kyrne er gode til å melke, pluss at melka er av veldig god kvalitet. De to tredjedelene i besetningen som er NRF har ­virkelig klart akklimatiseringen til forholdene her i Israel veldig bra, sier Jonathan.

Kyrne melkes tre ganger i døgnet i en 2 x 6 swing-over melkestall. All fôring skjer innendørs, og det er ikke er noe beiting i Israel slik det er i Irland og New Zealand. Kyrne får en fullfôrrasjon (TMR) med grassurfôr, mais, korn og solsikke­frø. Fôret står for omtrent 60 prosent av produksjonskostnadene på gården.

Jonathan Amir melker tre ganger i døgnet i en wwing-overmelkestall.

Oppnår gode priser på oksekalvene

Kalvene etter NRF-kyrne er friske og vitale og er verdifulle. Okse­kalvene oppnår høye priser når de selges.

– Oksekalver går for ca. 1 500 shekels ved to måneders alder (ca. NOK 3 380), sier Jonathan. — Selges de ei uke gamle får jeg 650 shekels (ca. NOK 1 470). Det er viktig for oss å ha sterke og friske kalver, både kvige- og oksekalver, og NRF sørger for det også når de krysses med Holstein, slår Jonathan fast.

Grensene åpnes for import

Jonathan er bekymret for framtida for melkeproduksjon i Israel siden regjeringen har bestemt at det skal åpnes opp for import fra årsskiftet. Israel har omtrent 135 000 kyr som produserer 1 560 millioner liter melk og produksjonen er kvoteregulert. Det er mindre enn 800 melkebruk som ved årsskiftet har dekker innenlandsk etterspørsel etter melk, cottage cheese og yoghurt. Av disse melkebrukene er 625 Moshav-gårder som er ­privateid og 162 er kibbutzer som er samvirkeorganiserte gårder.

– Regjeringen vil gjøre oss mer konkurransedyktige ved å åpne opp dørene for import. Jeg tror ikke de vil skade oss, men vi er bekymret for at billig import skal føre til et dropp i våre priser.

Vanskelig å finne arbeidskraft

Som alle steder i verden er det i Israel vanskelig å rekruttere arbeidskraft til landbruket og mange har måttet se til Thailand for å finne det. Bøndene må tegne femårskontrakter med sine thailandske arbeidere og betale dem en minstelønn på 2 500 shekels (ca. NOK 5 780) i måneden. ­Arbeiderne fra Thailand kan bare arbeide i en periode på fem år, og etter endt kontrakt må de reise hjem. En sak som opptar israelske bønder er at de må fortsette med pensjonsinnbetalinger selv etter at arbeiderne har returnert til hjemlandet.