Q-bonden

Q-bonden

Redigert av
Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

Utmerkelser i Gausdal for elitemjølk 2018

Halm ble et nyttig formiddel i inneforingsesongen 2018/ 19. Bilde er fra det nybygde fjøset hos Erling Surnflødt i Vestre Gausdal.

Foto: Heidi Stenseng

Følgende har gjort seg fortjent til utmerkelser:

5 år: Bøloghaugen Samdrift DA ved Kim Berget, Lesja.

5 år: Kristian Nergården, Vestre Gausdal.

5 år: Gullroa Samdrift DA ved Ole Johan Berget, Østre Gausdal

10 år: Arne A. Sletten, Nord-Fron.

10 år: Erling Surnflødt, Vestre Gausdal.

15 år: Angardsvollen ANS ved Sidsel Ulvolden og Hans Bjørner Talleraas, Dovre.

Gruppemøter – faglig og sosialt

I mars ble det gjennomført flere gruppemøter med fjøsbesøk ute hos bøndene. Årsrapporten ble gjennomgått og resultatene viser at vi har mange dyktige bønder i Q-meieriene. Kyrne har jevnt over prestert godt på andre fôrblandinger enn det blir brukt i normale fôrår. I tillegg hadde vi et faglig innlegg under møtene med fokus på vitaminer og mineraler, noe som skapte stort engasjement og gode diskusjoner blant bøndene.

Økt fokus på matsvinn

Q-meieriene øker nå fokuset på miljø og matsvinn. Prosjektet kalles «matvinn», og Mette Nygård Havre har holdt foredrag på anleggene våre. Fokuset blir å redusere svinnet av melk helt fra gården til ferdig produkt som skal ut i butikkene. For oss på råvare vil fokuset være å forebygge tilfeller av antibiotika og holde melkekvaliteten på topp. Foredraget var også en vekker til oss som forbrukere da vi kaster altfor mye mat årlig. Ved å vurdere mat som er gått ut på dato ut fra lukt, smak og utseende kan vi fort finne ut om den er spiselig eller ikke.

Årets leverandør 2019

Q-meieriene ble i mars kåret til «Årets leverandør 2019» under Norgesgruppens årlige samling for samarbeidspartnere fra leverandørindustrien. Prisen ble vunnet på bakgrunn av god vekst og lønnsomhet, en bra leverandør som leverer høy kvalitet på varene til tross for endringer. I tillegg fikk Q skryt for sin evne til å ha kontakt med forbrukeren.

Matministeren på besøk hos Q

I mars gjestet landbruks- og matminister Olaug Bollestad meieriet på Jæren. Med fokus på landbruk i hele landet og konkurranse i melkemarkedet, fikk hun omvisning på anlegget og innblikk i hvordan Q-meieriene driver og tenker. I tillegg kom matministeren med produkttips og en oppfordring om å satse mer på proteinrike produkter til kundegruppen eldre.