ANIMALIA – Fagsenteret for kjøtt

Storfekjøttkontrollen

Redigert av:
Mina Klaseie

mina.klaseie@animalia.no

Frist avlsverdiberegning

Årets tredje avlsverdiberegning gjennomføres i juni. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av 31. mai. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Kan du registreringsfristene for storfe?

Husk at kalver skal meldes inn i Husdyrregisteret innen syv dager etter at dyret ble merket. Kalven må merkes innen 21 dager etter fødsel, så innen 28 dager må kalven med andre ord være både merket og registrert. Registrerer du ­kalvinga i Storfekjøttkontrollen så sendes dataene automatisk til Husdyrregisteret og din registreringsplikt er oppfylt. Når det gjelder kjøp og salg, er fristen for å rapportere inn forflytningen 7 dager. Det er viktig at disse fristene over­holdes! Ta kontakt med din rådgiver dersom du opplever problemer med registrering.

Lag deg snarvei til Storfekjøttkontrollen på din mobil

Dersom du lager deg snarvei til Storfekjøttkontrollen på din hjem-skjerm kan du med ett tastetrykk komme direkte til ­innloggingssida, og du får dermed en kortere vei inn i ­programmet. Felles, uavhengig av telefonmerke, er at du må gå til storfe.animalia.no i en nettleser. Videre for iPhone: Trykk på deleikonet (firkant med pil opp) nederst på skjermen og deretter “Legg til på Hjem-skjerm". Android: trykk på de tre prikkene oppe i høyre hjørne og deretter “Legg til på Startskjerm”.

Er beite/binge noe for deg?

Beite/binge er et nyttig verktøy for å holde oversikt over besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du både ­planlegge og registrere flytting av dyr. Du kan ta ut individ­lister for hvert enkelt beite samt ha dokumentasjon over hvilke dyr som har gått på hvilke beiter tidligere. Egen ­noteringsliste for beite/binge finnes ved å gå inn på det enkelte beite/binge. Der ligger det også Tilsynsliste. På den generelle rapportmenyen kan de fleste rapporter tas ut pr. beite/binge. Dette gjelder for eksempel noteringslister, ­kvitteringslister, vektlister med mere. Dette kan være nyttig både for deg med ammeku og for deg med framfôring av kalv.

I beite/binge er det også slik at dersom du slipper en okse, som har kategori avlsdyr, med kyr/ungdyr i en binge så vil det automatisk genereres bedekning i den perioden oksen er i bingen. Dette kan spare deg for en del manuell registrering.