Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Unngå sporer – ta kontroll over silopakkingen

Et sikkert vårtegn er at det skrives side opp og side ned om forebyggende tiltak mot å få sporer med inn i graset. Det er nå slaget står om vinterfôret som skal danne grunnlaget for god produksjon av kvalitetsmelk vi kan være stolte av.

Verdien av ei surfôravling av god kvalitet og fri for sporer, kan vise seg å bli verdt litt ekstra både av innsats med våronnarbeidet, gjødselspredninga og slått og høsting.

Slik begrenser du sporeinnholdet i surfôret:

 1. Unngå at fôret blir forurensa med sporeholdig jord og husdyrgjødsel

 2. Unngå at sporer som likevel blir med på graset, går over i aktiv form og formerer seg i siloen eller i rundballene. Sørg for god pakking og sikker ensilering.

Praktiske tiltak for å unngå sporer i fôret:

 • Sørg for jevn overflate på jorda, og gode tiltak mot vånd/jordrotte

 • Bruk husdyrgjødsla riktig, bland den helst ut med vann. Graset skal være i vekst, men ikke langt. Litt regn eller vanning like etterpå vil være en fordel

 • Stubbehøyde skal være minimum 10 cm

 • Unngå at jord og møkk blir «sparka opp» i fôret med feil innstilt rive eller for lav pickup på presse/lessevogn eller snitter

 • Fôrhøsteren vil fungere som støvsuger både når det er tørt og støvete eller vått og klinete. Sørg for å justere høyden riktig så det slipper inn litt frisk luft langs kanten

 • Riktig dosering av effektive ensileringsmiddel (her «syndes» det ofte og mye med hensyn til for liten mengde i forhold til høstekapasitet)

 • Rask innlegging kombinert med tilstrekkelig hard pakking, god tetting og helst press på siloen, rask pakking av rundballer

 • Gras med for lang kuttelengde gir ekstra utfordring med luft i ferdig masse, særlig når fortørkinga har gått for langt (over 30 prosent tørrstoff)

 • Sørg for god hygiene ved innkjøring til plansilo, aller helst betong, asfalt eller oljegrus

Ta kontakt med din TINE-rådgiver for nyttige og lønnsomme råd!

Digitale kurs om grovfôrproduksjon

I regi av Grovfôr 2020 er det lansert en serie korte læringssekvenser med tips til god og lønnsom grovfôrproduksjon. Nanolæringene varer to til fem minutter, og kan åpnes både på din PC og smarttelefon.

Grovfôr 2020 er et felles løft for landbruket, der mange aktører, som jobber med grovfôr, har gått sammen om å lage korte, digitale kurssnutter. Sentrale aktører er FK Agri, FK Rogaland og Agder, Miljøkalk, Yara, NLR og TINE.

Noen sekvenser vil kun ha tekst og illustrative ­bilder, mens andre er filmet ute i felt hos aktører i Grovfôr 2020. Nanolæring – i betydningen korte e-læringssekvenser – er rett og slett korte, uav­hengige filmsnutter som gir nyttig input til deg som grovfôrprodusent. Målet har vært å få raske, praktiske svar på relativt enkle spørsmål. Tips, råd, rene bruksanvisninger, rutiner og erfaringer vi har ­plukket opp fra rådgivere eller dyktige praktikere.

Det vil fortløpende bli lagt til nye, små snutter med temaer knyttet til alt fra såing til ferdig servert grovfôr som vi legger ut på medlem.tine.no

Videoer om ­dyrevelferd

Nye videoer med tips om god dyrevelferd finner du på medlem.tine.no. Mange produsentlag har i vinter gjennomført møter om dyrevelferd. Som en del av opplegget er det laget mange korte videofilmer med eksempler på god dyrevelferd. På medlem.tine.no finner du sju nye filmer

Målet er å oppdatere kunnskap og dele erfaringer om dyrevelferd bønder imellom. Alle produsentlag er oppfordret til å sette opp ett fagmøte i tillegg til lokale grendetreff for å diskutere praktisk dyrevelferd. Mange har så langt fulgt oppfordringa.