Geno

Medlemsinfo

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Valgresultater fra Genos årsmøte 2019

Styret

Styreleder: Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalgt)

Nestleder: Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik (gjenvalgt)

Vara til styret

1. vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda (gjenvalgt)

2. vara: Jorunn Ballangrud, 2840 Reinsvoll (gjenvalgt)

3. vara: Carl Einar Isachsen, 8197 Storselsøy (ny)

Årsmøtets møteleder

Nina Engelbrektson, 6823 Sandane (gjenvalgt)

Årsmøtets varamøteleder

Jens Thori Kogstad, 2022 Gjerdrum (gjenvalgt)

Kontrollkomiteen

Leder: Jon Husdal, 7170 Åfjord (gjenvalgt)

Medlem: Tor Helberg Sivertsen, 9372 Gibostad (ny)

Vara til kontrollkomité

1. vara: Margunn Nummedal, 2822 Bybrua (ny)

2. vara: Vegard Smenes, 6532 Averøy (ny)

Valgkomiteen

Leder/område midt: Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (ny som leder)

Nestleder/område nord: Bent-Harald Sund, 8766 Lurøy (ny som nestleder)

Område øst: Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i ­Valdres (ny)

Valgt på fritt grunnlag: Peder Jenssen, 9740 Lebesby (ny)

Vara til valgkomité

1. vara: Kari Lauvdal, 4534 Marnardal (ny)

2. vara: Anders Røflo, 7670 Inderøy (gjenvalgt)

3. vara: Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål (ny)

Les mer om Genos årsmøte på side 46 og endringer i valgordning på side 56.

Jan Ole Mellby (i midten) og Inger-Lise Ingdal (til høyre) ble enstemmig gjenvalgt som styreleder og nestleder i Geno SA. Anne Guro Larsgard (til venstre) er ny som styremedlem valgt av de ansatte. Foto: Eva Husaas

Over 30 000 ­produsentbestilte GS-­prøver

Nå har vi passert 30 000 produsentbestilte GS-prøver av NRF-hunndyr siden oppstart i 2017!

Ved genotyping setter man i et grønt ­øremerke (som hos kalven på bildet), og tar samtidig ut en liten vevsprøve til DNA-analyse.

Ved å genotype hunndyr i besetningen får man vesentlig sikrere avls­verdier og med det sikrere utvalg til påsett og bedre avlsplanlegging.

En prøve koster kr. 250,- eks. mva. per dyr det bestilles genotyping av. Dette inkluderer prøvemateriell, forsendelse, DNA-ekstraksjon, genotyping og beregning av nye avlsverdier. Fakturering skjer påfølgende måned etter bestillings­måned.

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr www.geno.no under menypunktet «brunst og semin»/«Produkter»/«Geno­typing av NRF-hunndyr»

Hent dine fakturaer på Genos nettsider

Visste du at du kan hente fakturaene dine på geno.no? Ved å logge deg inn i Geno portal kan du enkelt hente ut ­seminfaktura fra Geno.

Slik finner du portal:

  • Gå inn på www.geno.no

  • Hold musepekeren over «Logg inn» øverst i høyre hjørne

  • Velg Geno portal og logg inn med ­produsentnummer og passord (via ­produsentregisteret)

  • Velg «Min side» så «Faktura»

  • Velg år og trykk på «hent»

  • Her kan du hente opp alle fakturaene dine, med fakturadato og faktura­nummer