Reportasje

NRF-krysninger gir økt fortjeneste

Natural Prairie Dairy i USA har nå 9 271 NRF-krysninger med smått og stort, og krysningskyrne gir økt fortjeneste sammenlignet med ren Holstein.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og foto

Natural Prairie Dairy er et familieeid melkeforetak i USA med 14 900 melkekyr og et jordbruksareal på 210 000 dekar. Deler av besetningen drives økologisk, og der har det gjennom flere år blitt krysset inn NRF. Driftsleder Joshua Daniel Hoffmann presenterte på Geno-årsmøtet svært positive erfaringer med NRF-krysningene.

– Vi har et langsiktig fokus på dyrehelse fordi friskere kyr betyr et bedre produkt, sa Joshua Daniel Hoffmann på Geno-årsmøtet.

Størrelse ingen hindring

For Hoffmann representerer ikke størrelsen noe problem. Han mente tvert om at på grunn av størrelse kan Natural Prairie Dairy fokusere på kyrne og jorda. Sporbarhet, bærekraft og dyrevelferd er viktige verdier som ligger til grunn for driften. Planen er både å ekspandere og bruke mer NRF.

Forskjell på 430 dollar

Fordelene Joshua Daniel Hoffmann trekker fram med NRF-krysningene er færre tom­dager, bedre helse, lavere celletall, lavere utrangeringsprosent og bedre fôreffektivitet. Krysningene blir mindre av størrelse og har vist seg å omdanne fôr til melk mer effektivt enn de store holsteinkyrne. I tillegg betyr kollethet en del. Hos Natural Prairie Dairy er fordelen kalkulert til 430 dollar (ca. NOK 3 680 pr. ku og år).

Som figuren viser er det særlig for andregenerasjons krysninger (NRF x Holstein inseminert med Holstein) at forskjellen i tomdager blir svært stor.

Figur. Antall tomdager for Holstein og NRF-krysninger

Hold fram som dere stevner

– Fortsett på den kursen dere har, for dere har noe som er helt unikt i NRF-genetikken, var budskapet fra Joshua Daniel Hoffmann til Geno-årsmøtet. Han mente det vil bli viktig å utnytte teknologien for å tilpasse driften til forbrukerønsker, fremme matvaresikkerhet og sporbarhet og ta vare på dyr og ansatte.