Avl

Nye embryo­veteri­nærer klare til oppdrag

Geno er nå inne i trinn to av markedsplanen for distribusjon av embryo. I slutten av mars ble det utdannet ni nye embryoveteri­nærer fra forskjellige deler av landet.

Knut Ingolf Dragset

Veterinær i Geno

knut.ingolf.dragset@geno.no

Kurset for de nye embryoveterinærene ble holdt i Trøndelag, hos Eidsmo Dullum på Kvål og på Nortura sitt anlegg i Malvik.

Veterinær Marianne Myhrer legger inn embryo hos Thor Anders Mellegård. Hun legger inn embryo på en holsteinkrysning (kvige) og innlegget var vellykket.

Foto: Hanna Storlien.

Innenfor veterinærdistriktet

Innenfor distriktet som embryoveterinæren kjører i til daglig og innen rimelig kjøreavstand utover dette, er det mulig å legge inn embryo etter naturlig brunst. Mottakerdyret insemineres ikke, men slippes over den naturlige brunsten. Embryoet legges inn på dag sju etter ståbrunst. Ta kontakt med embryoveterinæren i god tid for å avtale riktig dag for innlegg. Ved innlegg av ett, to eller tre embryo betaler produsenten de reelle kjørekostnadene for ekstrakjøring i forbindelse med embryoinnlegget. Også innenfor veterinærdistriktet kan man velge å synkronisere mottakerdyr slik at det kan legges inn flere embryo samtidig. Dersom det legges inn flere enn fire embryo på hver gård, betaler produsenten en fast pris inklusive kjøring uavhengig av hvor lang ekstra kjøring som ­kreves for å legge inn embryo.

Figur. Praktisk avl i egen besetning

Innenfor embryo-området

Utenfor det distriktet som veterinæren kjører i til daglig, men innenfor veterinærens embryo- område, bør det synkroniseres flere mottakerdyr slik at det er mulig å legge inn flere embryo pr. tur. Dette blir billigere og mere rasjonelt både for embryoveterinæren, produsenten og fellesskapet. Ta kontakt med embryoveterinæren for å avtale tidspunkt og med din lokale ­veterinær for synkronisering.

Utenfor dagens embryo-­områder

Pause under embryokurset hos Eidsmo Dullum.

Foto: Paul Arne Røkke.

Utenfor de oppsatte embryo områdene kan det være mulig å få lagt inn embryo. Dette må i så fall avtales i hvert enkelt tilfelle med Geno. Avhengig av kjøreavstand vil vi være avhengige av at flere naboer går sammen og bestiller embryo som kan legges inn på samme dag. I tillegg til avklaring med Geno må tidspunkt avklares med embryoveterinæren og synkronisering avtales med din lokale veterinær.

Videre utbygging av tilbudet

I september i år vil vi utdanne flere embryoveterinærer slik at vi kan tette flest mulig av de geografiske hullene som er i dag. Vi ser også på løsninger for spesialbestilling av embryo, slik at dere som ­produsenter kan bestille egne embryo direkte fra sentrallageret slik som spesialbestilling av sæd. Da er dere ikke avhengig av hvilke embryo som finnes i veterinærens dunk i ditt område. Den tekniske løsningen for spesialbestilling er ikke på plass enda, men det ­jobbes med saken.

Vi er nå i gang med embryoproduksjon via såkalt Ovum Pickup. Slik produksjon muliggjør mange flere genetiske kombinasjoner enn dagens produksjonsmetode. I teorien kan man få en kombinasjon pr. egg som blir høstet fra donorkviga. Kanskje kan vi en gang i framtiden tilby egen design av embryo, der man kan velge på øverste hylle både på mordyr- og fardyrsida og få nøyaktig den kombinasjonen som man vil. Dette er nok mere drømmer enn realitet foreløpig.

Det perfekte mottakerdyret

Mottaksdyret eller resipienten bør være i riktig hold ved kalving, helst ikke over holdpoeng 3,5, slik at holdtapet og tiden med negativ energibalanse blir kortest mulig. Kyr bør ha god reproduksjonshistorikk og kviger bør komme fra linjer med god reproduksjonshistorikk, det vil si dyr som lett tar seg på første inseminering innen 90 dager etter kalving. For å få størst mulig sprang i genetisk framgang er det resipienter med lav avlsverdi som er mest aktuelle. For dyr med høy avlsverdi anbefaler vi bruk av REDX for å få neste generasjons produksjonsdyr. Det er lettest å lykkes på kviger, men også kyr med god historikk kan være gode resipienter.

Legg en plan

Ta kontakt med avlsrådgiveren din. Legg en plan for hvordan du vil bruke de nye verktøyene i Genos avlsarbeid. Vi anbefaler GS-prøve av alle hunndyr i besetninga, start med kvigene. Del besetningen i tre etter avlsverdi og bruk REDX på den beste tredjedelen, vanlig sæd på den midterste og embryo på den dårligste tredjedelen (se figur side 16). Tar dere i bruk våre nye avlsredskaper kan dere forvente en økning i genetisk framgang på 20 prosent.

De nye embryoveterinærene

Sveinung Madland, bosatt på Tynset. Område: Nord Østerdalen, Folldal og Røros. Mobiltelefon: 90 83 20 89.

 

 

 

 

Renate Kristiansen Visnes, bosatt på Visnes i Eide kommune. Område: Nordmøre og Romsdal. Mobiltelefon: 97 43 46 09.

 

 

 

 

Bjørn Erik Østgård, bosatt på Dombås. Område: Nord-Gudbrandsdalen sørover til og med Sør-Fron, Ottadalen og Oppdal i Sør-Trøndelag. Mobiltelefon: 96 01 46 14.

 

 

 

 

Annie Haavemoen, bosatt på Lillehammer. Område: Gausdal, søndre del av Gudbrandsdalen til og med Ringebu og begge sider av Mjøsa sør til og med Ringsaker i øst og Nordre Land og Gjøvik i vest. Mobiltelefon: 41 12 36 70.

 

 

 

 

Erling Mossige, bosatt i Ballangen. Område: Indre Ofoten, Nord til Balsfjord, samt kunne dekke Nordland vestover til Sortland og Lofoten samt sørover til Saltfjellet. Mobiltelefon: 92 41 42 48.

 

 

 

 

Hallgrim Andersen, bosatt på Seim. Område: Nord Hordaland, opp til Voss og sørover mot Osterøy og Bergensregionen. Mobiltelefon: 56 35 10 50/ 95 97 68 50.

 

 

 

 

 

Torbjørn Nes Hjelle, bosatt på Nordfjordeid. Område: Nordfjord og Sunnfjord-området samt nordover til og med Ørsta, Volda og Vanylven. Mobiltelefon: 91 78 90 85.

 

 

 

 

 

Ole Johan Jørstad, bosatt på Inderøy. Område: Innherred, nordover til og med Steinkjer og sørvestover mot Fosen. Mobiltelefon: 41 41 91 09.

 

 

 

 

Thor Johan Skaget, bosatt på Snåsa. Område: nord i Trøndelag fra Steinkjer og nordover, samt kunne dekke Helgeland på forespørsel. Mobiltelefon: 95 76 94 40.

 

 

 

 

I tillegg har vi følgende områder som ­allerede er åpnet:

Tjerand Lunde, bosatt i Karmsund. Område: ­Haugalandet og Jæren. Mobiltelefon: 93 06 80 00.

Marie Rathe, bosatt i Melhus. Område: Trøndelag sør. Mobiltelefon: 90 93 55 05.

Marianne Myhrer, bosatt i Ytre Enebakk. Område: Østfold, Akershus/Oslo, Vestfold og Buskerud sør. Mobiltelefon: 41 64 08 15.

Vidar Nedrebø, bosatt på Ålgård. Område: Sør-Rogaland. Mobiltelefon: 416 42 502

Jon Hølmo sitt område blir overtatt av Renate Visnes og Eiliv Kummen sitt område blir overtatt av Annie Haavemoen.