Tema: fjøsbygg

Det beste fra gammelfjøset

Rev overbygget og beholdt møkkjeller og plansilo.

Tekst og foto
Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Landgård i Trysil kommune i Hedmark

  • Line og Ole Gjermund Nymoen

  • 200 000 liter i egen og leid kvote

  • Nytt fjøs med plass til 40 mjølkekyr

Aktuelle for å rive overbygget på det gamle fjøset og bygge ny driftsbygning og for jakt på marginer.

 

 

Ida og Ole Gjermund Nymoen har investert 7,6 millioner i Flendalen nær grensa til Sverige. Her kombineres mjølkeproduksjon med et svært aktivt jegerliv. Byggeåret 2018 ble et unntaksår, der det kun ble tid til ei uke med jakt på bjørn etter god planlegging sammen med den danske byggelederen. De to unge har tatt et aktivt valg. De har valgt ei framtid som mjølkeprodusenter i et område med mest utmark som ikke kan brukes til beite på grunn av rovdyrsituasjonen. Det er rikelig tilgang på jord, men mye av jorda som finnes trenger gjerne både grøfting og kalking for å gi god avling.

Brukerparet, Ida og Ole Gjermund Nymoen i hjertet av fjøset.

Nyfjøset

Da kyrne flyttet til setra i fjor sommer ble fjøset fra 1973 revet, og det eneste som ble stående igjen var det gamle forbrettet og gjødselkjelleren. Gamlefjøset var et tradisjonelt båsfjøs med plass til 17 mjølkekyr og med tre spaltebinger. Langs det gamle forbrettet er det bygd binger for kalver og kalvingsbinger nærmest hjertet av fjøset, der fjøskontoret er bygd opp med trappetrinn slik at det gir totalt overblikk over fjøset. Kalvingsbinger og kalveavdeling ligger nærmest. Ida poengterer at det er fint å følge med på kalving uten å forstyrre, da får kyrne et mest mulig naturlig kalvingsforløp.

Gamlefjøset hadde et relativt stort mjølkerom som nå er bygd om til tankrom og teknisk rom. Gang og kontor er plassert i urein sone og gir mulighet for folk til å stikke innom uten og skifte. Alle som skal inn i fjøset bruker smitteslusa og skifter der.

Tankrom, teknisk rom og smittesluse.

Det gamle og nye under samme tak

Ideen med påbygget var å samle det gamle og det nye fjøset under samme tak. Totalt ble det nye fjøset ca. 700 kvadratmeter, og den totale driftsbygningen er da på ca. 1 200 kvadratmeter med en låvedel og plansilo. I fjøset er det plass til 40 mjølkekyr på ene siden av fôrbrettet og 50 ungdyr (kalver, kviger og okser) på andre siden. I den nye delen er det brukt flyterenner med kanalomrøring som da igjen blir pumpet ut i en større kum på 1 500 kubikkmeter. – Bredden på fjøset er båsfjøsets tidligere lengde på ca. 20 meter. Den gamle plansiloen er oppgradert til en romslig fôrsentral. Her kan det kjøres inn rundballer for flere dagers forbruk, noe som passer bra når utetemperaturen kryper ned mot minus 30. Fôringslinja er rundballer og minilaster.

Suksessfaktorer

Ole Gjermund vil fremheve suksessen i å flytte inn med kyr i god kondisjon. Etter at sesongen på fellesbeitet måtte utvides til 1. november var det svært robuste kyr som kom hjem. Etter hvert kom det inn en besetning til, og de to besetningene fikk siste måneden alenetid på fellesbeitet. Etter innflytting 1. november har det hersket fullstendig ro i fjøset. Fokusområder framover er sinku og kalvemanagement. Roboten rusler og går uten stopp og ytelsen øker. 50 000 liter ekstra med kvote i forhold til driftsplanen gjør og investeringa litt tryggere, selv om de ikke vet hvor lenge de får bruke den kvota. Kvota har nå passert 200 000 liter, og de skal fôre fram alle oksene.

Arealet der det tidligere var plansilo er omgjort til fôrsentral og kan i framtida romme fôrblander.

Figur. Tegning av nyfjøset som viser planløsning og sammenkopling med det gamle båsfjøset.

Gjensidig avhengighet

Selv om familieøkonomien kjennes ganske trygg er det unge paret smertelig klar over at de er gjensidig avhengig av hverandre. De står sammen om framtidsfjøset sitt, men er og svært avhengig av ei god inntekt utenfor gården. Nyfjøset framstår som en trivelig arbeidsplass, der det er lystbetont å ta ei arbeidsøkt. Arbeidsøktene blir heller ikke så langvarige, og det er og mye lettere arbeid fysisk, noe som er den store forskjellen fra båsfjøset.

— Nei, for oss var det ikke noe alternativ, enten måtte vi bygge eller så måtte vi slutte, sier Ole Gjermund.

Men, motivasjonen for å bygge var stor etter en oppvekst der mjølkeproduksjon var noe som ga fellesskap og opplevelser blant annet på fellesbeitet om sommeren.

Ida poengterer at de i byggefasen har fått så utrolig mye praktisk hjelp fra familie og venner. I tillegg vil de berømme Gråkjær og FK for godt samarbeid.

Påbygget med mjølkeproduksjon på ene siden av fôrbrettet og oppdrett og framfôring av okser på andre siden.

Marginjakt

Jaktsesongen i fjøset er i gang. Nå skal det jaktes på svinn og marginer. Alt de klarer å gjøre bedre enn det driftsplanen forutsetter vil bedre familieøkonomien. Kalvestell, kalv i kvigene ved rett vekt/alder skal gi gode mjølkekyr som skal prestere på enda bedre grovfôr og lavere kraftfôrforbruk dersom mengden grovfôr er tilstrekkelig. De to unge er en del av et nystartet nettverk for unge bønder i Trysil i regi av Landbrukskontoret og Tine. Her skal de unge få en egen arena der de får bestemme hvilke tema de ønsker å jobbe med. Nettverket går på tvers av ulike produksjoner, og målet er å gi de unge ballast til å sette inn nødvendige tiltak på egen gård. De skal ikke nødvendigvis jobbe mer, men smartere. På oppstartsmøtet var de 15 unge fra 10 ulike gårder.

Gamlefjøset framstår i ny drakt med kalvingsbinger og kalveavdeling.