Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Avlsdiplom

Oddhild Beate Saure fekk avlsdiplom på Søre Sunnmøre produsentlag si årssamling 4.mars. Foto: Norunn Ulvedal

I forbindelse med produsentmøte i Leirfjord mottok Anita Midtgard og Jan Magnus Olsen avlsdiplom for oksen 11952 Olsen. Det var Jan Magnus som mottok diplomet og Geno-styremedlem fra Nord Anne Margrethe Solheim Stormo som delte ut utmerkelsen. Hans Storlien

Hvitt hjerte i panna

Jorunn Heggheim i Naustdal har ei ku med kvitt hjarte i panna. Dette er eit heilt spesielt fenomen.Jorunn fekk nyleg sølvtine for 15 år med elitemjølk. Det tyder på at kyrne hos Jorunn har det godt. Kanskje ønskjer denne kua å vise ein ekstra takk for god omsorg? Jorunn Heggheim er også avlsrådgjevar i Tine. Ho fortel at faren til kua er Prestangen 10932. Tekst og foto: Olav Håland, kommunikasjonsrådgiver i Tine

Gert Runar og Ingunn Anita Rørvik saman med Jorunn Heggheim som delte ut diplomen på årssamlinga i Førde og Kvammne produsentlag (til høgre).

Foto: Norunn Ulvedal