Geno medlem

Vil du bli tillits valgt i Geno?

Valgkomiteen har allerede startet sitt arbeid for å finne nye årsmøteutsendinger i Geno. Vil du bli tillitsvalgt i Geno? Da har du muligheten nå!

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

ab@geno.no

Å være årsmøteutsending innebærer mer enn å representere sitt område i årsmøtet i Geno SA.

Foto: Rasmus Lang-Ree

I Buskap nr. 4 i år sto det informasjon om den nye valgordningen for årsmøteutsendinger i Geno. Valget skal altså foregå digitalt, og det skal skje i tidsrommet 15.november til 1.desember.

Innstilling klar til 15. september

For å rekke å presentere kandidatene og ha en periode for å komme med alternative forslag, skal valgkomiteen ha sin innstilling klar 15. september. De må derfor starte arbeidet sitt tidligere, og derfor er det svært ønskelig at forslag til kandidater sendes inn så fort som mulig.

— Vi ønsker å understreke at det absolutt er lov å melde inn seg selv som kandidat, sier leder i valgkomiteen, Bjørg Irene Alseth. Videre forteller hun at valgkomiteen er helt avhengige av innspill på aktuelle kandidater, da det er store områder de skal finne tillitsvalgte fra.

Å være årsmøteutsending

Rollen som årsmøteutsending er viktig i medlemsorganisasjonen, og innebærer mer enn å bare representere sitt område i årsmøtet i Geno SA. Som årsmøteutsending blir man en del av et Geno-utvalg i sitt område. Utvalget består av medlemsvalgte årsmøteutsendinger, styremedlem, varamedlem til styret, valgkomitemedlem og årsmøtets møteleder/varamøteleder. Dette er fora som skal ha en aktiv rolle i medlemsorganisasjonen, og som har om lag 3-4 møter i året. Den viktigste rollen er å være en høringsinstans for styret, ha oppfølging av alle Geno-kontakter i området og være et viktig bindeledd mellom Geno-kontaktene og styret, samt administrasjonen.

Valgkomiteen skal også fylle andre verv, som styremedlemmer, valgkomité, kontrollkomité, samt vararepresentanter i alle verv. For å melde interesse eller komme med forslag om kandidat, ta kontakt med valgkomiteen. Informasjon finner du på www.geno.no/valgkomite.

Kontaktinfo til valgkomiteen

Leder/område midt

Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa

482 47 049

bjorg.irene@hotmail.com

Nestleder/område nord

Bent-Harald Sund, 8766 Lurøy

952 18 935

benths@start.no

Område øst

Sigrun Bakken Lerhol,

2975 Vang i Valdres

481 79 192

sigrun.lerhol@hotmail.com

Område sørvest

Norolf Sæle, 5337 Rong

975 98 036

nor-sael@online.no

Valgt på fritt grunnlag

Peder Jenssen, 9740 Lebesby

480 55 561

pederjjenssen@gmail.com

Oppdater e-postadressen din

Siden valg av årsmøteutsendinger skjer digitalt, er vi avhengige av at alle har korrekt e-postadresse.

Sørg for at den er oppdatert i Produsentregisteret så fort som mulig.