Fruktbarhet

Geno og OS ID inngår samarbeid om salg av aktivitetsmåler

Fra 1. juli samarbeider Geno med OS ID om salg av aktivitetsmåleren SenseHub, den nye generasjonen av Heatime-systemet.

Kristin Mengshoel

Heatimeansvarlig i region øst i Geno

kme@geno.no

Kvige med blått øremerke som er SenseHub øretag.

Foto: Eva Husaas

Geno og OS ID har bred erfaring fra flere tiårs godt samarbeid med norske husdyreiere. Når de to selskapene, med hver sin spisskompetanse, nå går sammen om å tilby aktivitetsmåling er det godt nytt for bonden.

OS ID tar over teknisk brukerstøtte

Geno og OS ID selger løsningen, mens OS ID tar over teknisk brukerstøtte, generell support, logistikk og markedsføring.

SenseHub produseres av en aktør i samme konsern som OS ID, og fra 1. juli er OS ID leverandør av SenseHub i hele Norden. I Norge er altså Geno OS IDs forhandler og nære samarbeidspartner. Med lager lokalisert på Os, vil vi samtidig få adskillig kortere leveringstid, både på helt nye anlegg og på reservedeler til de eksisterende anleggene.

Skal lede OS IDs satsing på aktivitetsmåling

Vegard Urset er ansatt for å lede OS IDs satsing på aktivitetsmåling. Vegard har mastergrad i husdyrfag med avl som hovedretning. I en tiårsperiode var han avlssjef i Tyr med ansvar for det nasjonale avlsarbeidet for kjøttfe. Han var med da Geno introduserte Heatime for norske ammekuprodusenter, med mål om å oppnå avlsmessig framgang gjennom økt seminbruk.