Tema: beite- og mosjonskravet for storfe

Mosjonskravet må løses

Fjøs bygd før 2014 kan løse kravet om mosjon ved å bygge luftegård eller benytte mosjonsbeite. Fjøs bygd fra 2014 skal ha et opplegg for beiting. Beiting åpner selvfølgelig for tilleggsfôring og er ikke knyttet opp mot søknad om tilskudd på beite.

Buskap har besøkt to bruk i Møre og Romsdal som har funnet gode løsninger på beite- og mosjonskravet.

Tekst og foto
Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Langhol gård