Helse

Høy andel grønne besetninger etter blodprøve

Statusrapporten fra BRSV/BCoV-prosjektet viser at andelen grønne besetninger etter blodprøve for BRSV/BCoV fortsetter er høy, men har flatet ut. Tines beredskapstelefon har fortsatt langt færre meldinger i vinter sammenliknet med i fjor vinter. Antall prøver som har kommet inn så langt i år er vesentlig høyere enn på samme tid i fjor.

Harald Holm

Prosjektleder for Kontrollprogrammet for BRSV/BCoV

harald.holm@animalia.no

Det vil bli sendt ut prøveutstyr til alle besetninger også kommende høst. Prøveanalysene vil være gratis i hele 2019.For å fortsette framgangen har vi som mål at 10 000 besetninger sender inn prøve i år.

Figur 1. Grønne besetninger for BRSV/BCoV etter blodprøve av kalv. Figuren viser andel grønne besetninger etter blodprøver av kalv over seks måneder. Det forteller at det er mindre spredning av smitte fra besetning til besetning.

Figur 2. Storfehold som har tatt prøve siste 12 måneder pr. 31. mars. Figuren viser andelen som har tatt prøver, fordelingen av grønne og røde for BRSV/BCoV og andelen som ikke har tatt prøver. Resultatene i figur 2 viser at mange flere fylker enn i fjor har mer enn 60 prosent prøvetaking.

Figur 3. Antall grønne besetninger for BRSV/BCoV siste år (pr. 31. mars). Denne figuren viser totalt antall grønne besetninger i Norge siste 12 måneder basert på innsendte prøver. Hele kaka utgjør alle storfebesetningene i Norge. Det er fortsatt veldig mange som har rød status fordi de ikke har tatt ut prøve!