Forskjellig

Øya Vgs ble landsvinnere i Husdyrtreff

I alt 61 besvarelse ble sendt inn til årets Husdyrtreff-tevling, hvorav hele 28 omhandlet melkeproduksjon. I konkurransen om beste besvarelse på melkeproduksjon var juryen enig om at Elin Sæther Brevik, Ane Sofie Dolmseth, Birger Gikling Ingeborgvik og Ellinor Gunnes fra Øya videregående skole fortjente seieren i år. Læreren beskriver elevene som både engasjerte og faglig sterke.

Eva Husaas

Ansvarlig web og SoMe i Geno

Fra venstre: Elin Sæther Brevik, Ane Sofie Dolmseth, Ellinor Gunnes og Birger Gikling Ingeborgvik og helt til høyre husdyrlærer ved Øya VGS, Håvard Lien.

Foto: Øya VGS

Årets oppgaver var delt inn i fire temaer:

  • Analysere et årsresultat for en produsent i Kukontrollen.

  • Lage en smittevernsplan for en besetning, samt reflektere over de største utfordringene med dagens opplegg og hva som kunne gjøres bedre.

  • Avlsplanlegging, bruk av semin og klima.

  • Hva som betegner landbrukssamvirkeforetak, og hvilken betydning denne organisasjonsformen har for hver enkelt gårdbruker og for norsk landbruk generelt.

Elevene ved Øya VGS har etter juryens mening levert et gjennomgående innholdsrikt og ryddig arbeid. Av det juryen spesielt trekker fram kan nevnes hvordan jobbe for å få ned celletall i melka og bedre tørrstoffinnhold. Øyas smittevernplan inkluderte viktigheten av å følge retningslinjene i kontrollprogrammet for å forebygge spredning av virussykdommene BRSV-BCoV, og de hadde lagt ned mye bra arbeid i avlsoppgaven.

Husdyrtreff 2019

Husdyrtreff er en tevling der landbruksskoler i hele landet konkurrerer om å levere beste besvarelse innen enten storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, svineproduksjon, saueproduksjon eller fjørfeproduksjon. Tevlingen arrangeres av Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr, og har vært arrangert siden starten av 80-tallet.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018). 28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.