Avl

10 på topp i GS

GS-testing av hunndyra i besetningen har blitt meget populært. Nå presenterer vi de ti dyrene som har oppnådd høyest GS-verdi.

10 på topp i GS viser en oversikt over de 10 beste hunndyrene som er genotypet i NRF-populasjonen per mai/juni 2019. Dette er altså de 10 beste av totalt 34 500 hunndyr som er genotypet. I tillegg er det en del embryoemner som er genotypet gjennom Geno. Til sammen er det ca. 71 300 dyr som er genotypet i NRF-populasjonen i dag. Avlsverdiene oppdateres ved hver avlsverdiberegning, som er ca. hver andre uke. Vi opplever at mange produsenter er flinke til å genotype hunndyrene i besetningen sin. Ved å genotype hunndyrene i besetningen din legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr. Det er lettere å drive avlsplanlegging når du har oversikt over dyrets styrker og svakheter, slik at du kan velge ut den mest egna oksen til hvert enkelt dyr i besetningen.

Opprinnelsesmerke

Født

Far

Morfar

Avlsverdi

Hornstatus

Oppdretter

103211741060

21.09.2018

11862 Melby

11078 Gopollen

42,27

KK

Kvs-Lyngdal AS

155101511270

24.01.2017

11078 Gopollen

11490 Fjære

42,15

HH

Finn Ove Herskedal

61708730290

10.10.2018

11851 Ranheim

11078 Gopollen

42,10

HH

Lien Hedvig

150210452787

19.07.2018

11862 Melby

11033 Reitan 2

41,65

KK

Jorunn Gunnerød og Erling Tistel

504101670679

01.10.2018

11865 Rudland

11720 Krusstein

41,63

HH

Bostad/Granamo DA

23401031542

19.10.2018

11851 Ranheim

11039 Skjelvan

41,58

HH

Smedstad Samdrift DA

22710681159

17.08.2018

11865 Rudland

11039 Skjelvan

41,18

HH

Oppdretter: Sverre Gunnar Mansaas, eier: Jan Ole Mellby

116010910740

21.10.2018

11863 Hammeren

11078 Gopollen

41,01

HH

Jostein Halvorsen

51500281484

23.01.2018

11819 Onstad

11572 Saur

40,90

KK

Anna Bilstad og Jon Gustav Bjørnstad

181206151257

07.08.2017

11308 Hofstad

11542 Løken

40,56

HH

Tor Erik Sund