Reportasje

Første i Europa med klimasertifisert storfekjøttproduksjon

Börstorp slott og gård ligger omtrent midt i Sverige ved byen Mariestad. Gården var trolig først i Europa med å klimasertifisere sin storfekjøttproduksjon.

Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

Börstorp Slott ble bygd i 1656 og renovert i 1851. Det er dessuten pusset opp de seinere årene. I dag drives det som et bed & breakfast-hotell i tillegg til gårdsdrifta.

Gården er økologisk og drevet av Annica Ericsson og Bjørn Dierks. På fulldyrka areal er vekstskiftet korn med gjenlegg etterfulgt av to-tre år eng. Det er brukt en engblanding med 15–20 prosent kløver (mest kløver der det er leirjord). Siste engåret fungerer arealet som beite. I tillegg har de «naturbeite» eller permanente beitemarker (se ramme) som dels er på våtmarker og ryddet skog. For ammekyr og okser er det kun beite og egenprodusert høy og silo som står på forseddelen. Og halve beitetiden må være på «naturbeite». Dyra slippes ut midt i april og kan gå ute til november/desember hvis været er bra. Det tilleggsfôres på beitet. – Dette gjør at vi får dyr med et smakfullt kjøtt og som har høyt innhold av omega-3, sier Bjørn.

Trerasekrysning og direktesalg

Bjørn Dierks var egentlig bygutt og bygningsingeniør men 56 år gammel flyttet han til Börstorp. Nå er han gårdbruker og hotellvert.

– Vi har valgt trerasekryssing med Hereford x Simmental som morrase og Limousin som farrase, forteller Bjørn . – Vi får melkeevnen fra Simmental og en meget bra kjøttkvalitet fra Limousin. Og Hereford gir oss dyr med et veldig bra gemytt.

Okser slaktes fra de er 8 til 18 måneder gamle. – Ved 18 måneder flater vekstkurven ut og en bør slakte også ut fra et klimahensyn. Tidlig slakt skjer fordi enkelte kunder ønsker unge dyr. Dessuten har gården kalving fra desember til juni, men de har kunder som ønsker kjøtt hele året. Det betyr at enkeltdyr må slaktes tidlig. Produsenten kjører selv dyr til slakt (tre mil unna). I retur har de med slakt fra forrige slakting 14 dager tidligere. Slaktene har i mellomtiden hengt i bekkenet (slik at det ikke blir strekk i musklene) og de er langtidsmørnet i 14 dager. – Vi får et fantastisk godt kjøtt og har direktesalg til kunder i Stockholm, Göteborg og lokalt i området. Og vi bruker kjøttet selv for gjester og arrangement på slottet, opplyser Annica.

Ammekyrne på Börstorp er trerasekrysning med Simmental, Hereford og Limousin. Kalving skjer fra desember til juni.

Klimasertifisert siden 2013

Börstop slott ble klimasertifisert som første svenske gård med storfekjøttproduksjon i 2013. Oppskriften er at en må produsere kjøtt etter et sett regler og på en slik måte at det reduserer klimaavtrykket vesentlig. Men utslipp i form av CO2 måles ikke direkte. På Börstop har de for eksempel egen produksjon av energi gjennom ei lita vindmølle (35 meter høy) samt solceller på låvetaket. Begge deler en investering på ca. 1 million SEK, men særlig solcellene gir ekstrapoeng i klimasertifiseringen. Gården er dessuten økologisk og har 100 prosent egenprodusert fôr. Det er mest eng i omløpet noe som er viktig. Og halve beitearealet må være «naturbeite». Dessuten er det kort vei til slakteri. I sum gir dette nok poeng til at gården ble klimasertifisert. – Som klimasertifisert må vi i tillegg bli litt bedre for hvert år, forklarer Bjørn. Større andel eng/naturbeite eller bruk av elektrisk firehjuling er eksempler på tiltak som kan gjøre gården mer klimavennlig.