Forskjellig
Buskap for 50 år siden

NRF ansetter seminteknikere

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

I Buskap og avdrått nr. 3 i 1969 pekes det på at semintjenesten i alle år har lidd under en løs oppbygging og en nokså tilfeldig tilknytning mellom teknikerne og produsentorganisasjonene. Det vises til tvister som ikke har latt seg løse og eksempler på at inseminøren har sluttet på dagen da det bød seg muligheter for bedre jobb. På dette tidspunktet omfattet seminvirksomheten nær 400 000 kyr og inseminasjonene ble utført av 550 veterinærer og teknikere. Et utvalg – seminutvalget – var nedsatt av NRF for å se på framtidig organisering. Utvalget foreslår full sammenslutning av alle ledd i seminvirksomheten og at det er NRF som får oppgaven med å organisere det i en enhet. Dette betyr at NRF må påta seg arbeidsgiveransvar for seminteknikerne og at det blir utarbeidet lønnstariffer. NRF må også ta ansvar for tilstrekkelig utdanning av nye teknikere. Seminutvalget foreslår en lønnstariff som består av etableringsgodtgjørelse (vaktgodtgjørelse), godtgjørelse reisetid og godtgjørelse for selve inseminasjonsarbeidet og presenterer formler for beregninger av lønn ut fra tidsstudier og timelønn som legges til grunn.