Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

Utbygging av meieriet på Jæren

I disse dager satser Kavli 600 millioner på utvidelse av Q-meieriet på Klepp i Rogaland. Utbyggingen omfatter en tredobling av dagens areal, fra ca. 3500 kvadratmeter til mellom 11 000 og 12 000 kvadratmeter. Målet er å øke foredlingen av melk fra 115 millioner til 145 millioner liter innen 2025. Utvidelsen gir plass til nytt utstyr for produksjon av eksisterende og nye q-produkter, med bakgrunn i meieriets mål om å øke markedsandelen ytterligere på konsummelk og ulike yoghurtprodukter. Arbeidet med å reise det nye bygget starter allerede i juni 2019.

Produsentlagstur til Thise

20.- 21. mai var styrene i Jæren produsentforening og Gausdal produsentlag på besøk hos Thise Mejeri i Danmark. Meieriet ble etablert i 1988 og er et privat meieri som er eid av bønder med fokus på økologi. De mottar årlig ca. 100 millioner liter, 80 prosent av mjølka er økologisk melk og meierileveransen øker med ca. 3 prosent per år. I dag er det 70 leverandører som i snitt leverer vel 1,4 millioner liter hver. Det var to produsenter fra Gausdal produsentlag og fire fra Jæren produsentlag som deltok på turen. Bøndene fikk omvisning på meieriet som produserer melk, smør, mange forskjellige ostetyper, skyr- og yoghurtprodukter. I tillegg til omvisningen på meieriet, ble det arrangert to gårdsbesøk hos meieriets leverandører. Første gårdsbesøket var hos en produsent med 220 jerseykyr og oppdrett av ungdyr. Det andre besøket var hos Bent og Søren Højgaard Andersen. De drev økologisk og hadde 150 holsteinkyr, oppdrett av kviger og framfôring av okser. De hadde tre DeLaval melkeroboter og en gjennomsnittlig ytelse på 11 000 EKM/årsku. Det som slo de som var med på turen var hvor fornøyde de danske mjølkebøndene var med hverdagen og positiviteten deres. Her har mange norske bønder noe å lære.