Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Gode råd for beitesesongen

Å få til god og stabil mjølkeytelse gjennom beitesesongen setter røkteren på mange prøvelser. Kyr i høy produksjon er som toppidrettsutøvere, og små endringer kan få store konsekvenser. Endringer er det som regel mange av på beite. Mye kan rettes opp igjen, men det tar ofte for lang tid og verdifull produksjon kan gå tapt. Her er et par gode råd, og flere kan du kan lese om på medlem.tine.no

Unngå sur vom på beite

Når vomfunksjonen kommer i ulage trives ikke mikroorganismene som skal bryte ned den gode fiberkvaliteten i beitegraset. Fordøyeligheten blir ikke like god som den kunne vært, fôropptaket blir begrenset og energitilførselen til kua fra vomma reduseres. Resultatet blir mindre mjølk med lavere fettinnhold.

Vann er undervurdert

Får alle dyra rikelig med friskt vann alltid? En vanlig tommelfingerregel er at mjølkekyr trenger minimum tre liter vann pr liter melk de produserer. Mangler kyrne vann, blir det produsert mindre mjølk. Kyr på beite har ekstra krav til vanntilgang i perioder hvor de utsettes for varmestress. Kyr trenger også mye vann for å skille ut overskuddsprotein gjennom urin.

Det er vanskelig, om ikke å si umulig, å lage faste fôrplaner som skal passe for hele beiteperioden. Det handler om å legge til rette for fleksible løsninger, hvor kyrne i stor grad kan styre fôropptaket og rasjonssammensetningen etter eget behov. For å lykkes med produksjonen gjennom beiteperioden må en derfor være ekstra påpasselig med å lese dyras signaler og gjøre nødvendige tilpasninger raskt. Sørg for å tilpasse beitetilgangen, tilleggsfôringa, bedre ventilasjonen eller sikre vanntilgangen.

Ta kontakt med din TINE-rådgiver for lønnsomme råd for en optimal produksjon i beitesesongen!

TINE Bedriftsstyring og Mobil assistent er blitt til Eana Ku

Mimiro, som er eiet av TINE og Felleskjøpet, har nylig lansert Eana Ku. Første endring er at innlogging via Produsentregisteret blir tilgjengelig fra Mimiro sin webside eana.no. Du får opp din besetning, samt tilgang til informasjon og funksjonalitet, som du er vant til fra TINEs tjenester.

TINE-appen har fått nytt design og blitt til Eana. Appen fungerer som før, med noe ny funksjonalitet. All informasjon om din drift og besetning er fremdeles i appen. Slå på automatisk oppdatering, så slipper du å huske på å oppdatere appen selv for å få tilgang til ny versjon.

Eana_webPortal

I Eana Ku finner du funksjonalitet du er vant til fra TINE Bedriftsstyring (TBS), nå i ny drakt og noen nye funksjoner. Eana Ku har blant annet:

  • Dyrekort: Informasjon om hvert individ i besetningen

  • Leveringer: Oversikt over melke- og slakteleveringer med nøkkeltall

  • Prøvesvar: Oversikt over prøvesvar innen helse og melk (per individ)

  • Fôrkontroll: Beslutningsstøtte for effektiv fôring

  • Gjøremål (i mobilapp): Liste over kommende hendelser innen reproduksjon

  • Tilgang til TINE Bedriftsstyring og Kukontrollen – systemene utveksler informasjon

Det vil være en gradvis overgang fra TINE Bedriftsstyring til Eana Ku. Det betyr at Mimiro sender deg til TINEs tjenester der det ikke er lansert et nytt produkt. Slik vil det være en stund fremover til Mimiro har alt på plass. Dataene om din besetning og drift vil ikke bli påvirket av dette. Data vil bli overført mellom TINEs og Mimiros systemer hele tiden.

Eana mobileApp

Som for dagens Kukontrollen og medlem.tine.no, logger du på Eana Ku via Produsentregisteret. Abonnementet du har i dag på TBS BASIS og PLUSS videreføres i Eana Ku. For 2019 har du allerede betalt for det som inngår i basisdelen av Eana Ku. Mimiro ønsker å vise alle basisbrukere hva som ligger i et plussabonnement, og gir alle tilgang til samtlige verktøy i mobilløsningen ut juli måned. De fakturerer derfor ikke for plussabonnement t.o.m. juli i år.

Dine tilbakemeldinger brukes til å prioritere ny funksjonalitet i Eana, og Mimiro ønsker derfor å høre hva du synes om tjenesten – gi tilbakemelding på web eller i mobilappen!

Ta kontakt med din TINE-rådgiver for gode råd om bruk av Eana Ku – beslutningsstøtte til deg som melkebonde!

Ny podkast fra TINE

Lytt til siste podkast om «Norsk melkeproduksjon må tas ned med inntil 100 mill liter melk», som følge av utfasing av norsk Jarlsbergeksport i 2020, på soundcloud.no eller i appen «Podcaster på din mobil!